Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Licencijų ar leidimų galiojimo sustabdymas ar panaikinimas
//Licencijų ar leidimų galiojimo sustabdymas ar panaikinimas
Licencijų ar leidimų galiojimo sustabdymas ar panaikinimas2018-01-15T09:07:23+03:00

LICENCIJŲ AR LEIDIMŲ GALIOJIMO SUSTABDYMAS AR PANAIKINIMAS

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) importo leidimo galiojimo sustabdymas ir panaikinamas

Importo leidimas sustabdomas arba panaikinamas Reglamento (EB) Nr. 111/2005  24 straipsnyje nustatytu atveju (Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo 6 straipsnio 9 d.):

  • Kompetentingos institucijos gali sustabdyti importo leidimo galiojimą arba jį panaikinti, kai yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad šios medžiagos yra skirtos neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai.

Eksporto leidimas sustabdomas arba panaikinamas Reglamento (EB) Nr. 111/2005  16 straipsnyje nustatytu atveju (Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo 6 straipsnio 9 d.):

  • Kompetentingos institucijos gali sustabdyti eksporto leidimo galiojimą arba jį panaikinti, kai yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos yra skirtos neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas specialiosios licencijos galiojimą sustabdo ne ilgiau kaip 6 mėnesiams, jeigu:

1) subjektas neatitinka šio įstatymo, Reglamento (EB) Nr. 273/2004, Reglamento (EB) Nr. 111/2005, Reglamento (ES) Nr. 2015/1011, Reglamento (ES) Nr. 2015/1013 nustatytų reikalavimų;

2) subjektas pateikia prašymą sustabdyti specialiosios licencijos galiojimą.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas specialiosios licencijos galiojimą panaikina, jeigu:

1) subjektas vykdo veiklą su specialiojoje licencijoje nenurodytais pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir (arba) nenurodytose veiklos vietose, ir (arba) užsiima nenurodyta veikla, susijusia su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), ir (arba) naudoja pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius) specialiojoje licencijoje nenurodytu tikslu;

2) subjektas pateikia prašymą panaikinti specialiosios licencijos galiojimą;

3) per nustatytą terminą nepašalinamos priežastys, dėl kurių sustabdytas specialiosios licencijos galiojimas;

4) subjektas, kurio specialiosios licencijos galiojimas sustabdytas, toliau vykdo specialiojoje licencijoje nurodytą veiklą;

5) juridinis asmuo, kuriam išduota specialioji licencija, likviduojamas;

6) nustatoma, kad subjektas nėra laikomas esančiu nepriekaištingos reputacijos.

(Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo 4 straipsnio 16 d.)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas licencijos galiojimą sustabdo ne ilgiau kaip 6 mėnesiams, jeigu:

1) subjektas neatitinka šio įstatymo, Reglamento (EB) Nr. 273/2004, Reglamento (EB) Nr. 111/2005, Reglamento (ES) Nr. 2015/1011, Reglamento (ES) Nr. 2015/1013 nustatytų reikalavimų;

2) subjektas pateikia prašymą sustabdyti licencijos arba specialiosios licencijos galiojimą.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas licencijos galiojimą panaikina, jeigu:

1) subjektas vykdo veiklą su licencijoje, nenurodytais pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir (arba) nenurodytose veiklos vietose, ir (arba) užsiima nenurodyta veikla, susijusia su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais);

2) subjektas pateikia prašymą panaikinti licencijos galiojimą;

3) per nustatytą terminą nepašalinamos priežastys, dėl kurių sustabdytas licencijos galiojimas;

4) subjektas, kurio licencijos galiojimas sustabdytas, toliau vykdo licencijoje nurodytą veiklą;

5) juridinis asmuo, kuriam išduota licencija, likviduojamas;

6) fizinis asmuo, kuriam išduota licencija, miršta;

7) nustatoma, kad subjektas nėra laikomas esančiu nepriekaištingos reputacijos.

(Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo 4 straipsnio 16 d.)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas veiklos vietos registracijos pažymėjimo galiojimą sustabdo ne ilgiau kaip 6 mėnesiams, jeigu:

1) subjektas neatitinka šio įstatymo, Reglamento (EB) Nr. 273/2004, Reglamento (EB) Nr. 111/2005, Reglamento (ES) Nr. 2015/1011, Reglamento (ES) Nr. 2015/1013 nustatytų reikalavimų;

2) subjektas pateikia prašymą sustabdyti veiklos vietos registracijos pažymėjimo galiojimą.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas veiklos vietos registracijos pažymėjimo panaikina, jeigu:

1) subjektas pateikia prašymą panaikinti veiklos vietos registracijos pažymėjimo galiojimą;

2) subjektas per nustatytą terminą nepašalina neatitikimų, dėl kurių sustabdytas veiklos vietos registracijos pažymėjimo galiojimas;

3) subjektas, kurio veiklos vietos registracijos pažymėjimo sustabdytas, toliau vykdo veiklos vietos registracijos pažymėjime nurodytą veiklą;

4) juridinis asmuo, kuriam išduotas veiklos vietos registracijos pažymėjimas, likviduojamas;

5) fizinis asmuo, kuriam išduotas veiklos vietos registracijos pažymėjimas, miršta;

6) nustatoma, kad subjektas nėra laikomas esančiu nepriekaištingos reputacijos.

(Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo 5 straipsnio 14 d.)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas veiklos vietos specialiojo registracijos pažymėjimo galiojimą sustabdo ne ilgiau kaip 6 mėnesiams, jeigu:

1) subjektas neatitinka šio įstatymo, Reglamento (EB) Nr. 273/2004, Reglamento (EB) Nr. 111/2005, Reglamento (ES) Nr. 2015/1011, Reglamento (ES) Nr. 2015/1013 nustatytų reikalavimų;

2) subjektas pateikia prašymą sustabdyti veiklos vietos specialiojo registracijos pažymėjimo galiojimą.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas veiklos vietos specialiojo registracijos pažymėjimo galiojimą panaikina, jeigu:

1) subjektas pateikia prašymą panaikinti veiklos vietos specialiojo registracijos pažymėjimo galiojimą;

2) subjektas per nustatytą terminą nepašalina neatitikimų, dėl kurių sustabdytas veiklos vietos specialiojo registracijos pažymėjimo galiojimas;

3) subjektas, kurio veiklos vietos specialiojo registracijos pažymėjimo galiojimas sustabdytas, toliau vykdo veiklos vietos specialiajame registracijos pažymėjime nurodytą veiklą;

4) juridinis asmuo, kuriam išduotas veiklos vietos specialusis registracijos pažymėjimas, likviduojamas;

5) nustatoma, kad subjektas nėra laikomas esančiu nepriekaištingos reputacijos.

(Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo 5 straipsnio 14 d.)