Į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų sąrašas

Į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų sąrašas

Lietuviškas pavadinimasKN pavadinimas (jei skiriasi)KN kodas(1)CAS numeris(2)
Ergometrinas 2939 61 0060-79-7
Ergotaminas 2939 62 00113-15-5
4-anilino-N-fenetilpiperidinas(ANPP) 2933 39 9921409-26-7
N-fenetil-4-piperidonas(NPP) 2933 39 9939742-60-4
1-Fenil-2-propanonasFenilacetonas2914 31 00103-79-7
Izosafrolas (cis- ir trans-) 2932 91 00120-58-1
Lizergo rūgštis 2939 63 0082-58-6
3,4-Metilendioksifenil-2-propanonas1-(1,3-Benzodioksol-5-il)propan-2-onas2932 92 004676-39-5
N-acetilantranilo rūgštis2-acetamidobenzen karboksi rūgštis2924 23 0089-52-1
Norefedrinas 2939440014838-15-4
Piperonalis 2932 93 00120-57-0
Pseudoefedrinas 2939 42 0090-82-4
Safrolas 2932 94 0094-59-7
Efedrinas 2939 41 00299-42-3
ALFA-fenilacetoacetonitrilas 2926 90 954468-48-8
(1R, 2S)-(-)-chlorefedrinas 2939 99 00110925-64-9
(1S,2R)-(+)-chlorefedrinas 2939 99 001384199-95-4
(1S,2S)-(+)-chlorpseudoefedrinas 2939 99 0073393-61-0
(1R,2R)-(-)-chlorpseudoefedrinas 2939 99 00771434-80-1
Metilo 3-(1,3-benzdioksol-5-il)-2-metiloksiran-2-karboksilatas (PMK metilglicidatas) 2932 99 0013605–48–6
3-(1,3-benzdioksol-5-il)-2-metiloksiran-2-karboksirūgštis (PMK glicido rūgštis) 2932 99 002167189–50–4
ALFA-fenilacetoacetamidas (APAA) 2924 29 704433–77–6
Metilo 2-metil-3-feniloksiran-2-karboksilatas
(BMK metilglicidatas)
 2918 99 9080532–66–7
2-metil-3-feniloksiran-2-karboksirūgštis
(BMK glicido rūgštis)
 2918 99 9025547–51–7
Metilo alfa-fenilacetoacetatas (MAPA) 2918 30 0016648–44–5
Šioje kategorijoje išvardytų medžiagų stereoizomerinės formos, jei tai nėra katinas (3) ir jei tokios formos gali egzistuoti.
Šioje kategorijoje išvardytų medžiagų druskos, jei tokios druskos gali egzistuoti ir jei tai nėra katino druskos.
(1) OL L 290, 2002 10 28, p. 1.
(2) CAS numeris yra yra „Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos numeris“, kuris yra nekartojamas žymuo, būdingas kiekvienai medžiagai ir jos struktūrai. CAS numeris yra skirtingas kiekvienam izomerui ir kiekvienai izomero druskai. Pažymėtina, kad pirmiau nurodytų medžiagų druskų CAS numeriai yra kitokie nei nurodyta.
(3) Dar vadinamas (+) norpseudoefedrinu, KN kodas 2939 43 00, CAS Nr. 492-39-7.
 

2A PAKATEGORĖ

MedžiagaKN pavadinimas (jei skiriasi)KN kodas (1)CAS numeris (2)
Acto rūgšties anhidridas 2915 24 00108-24-7
Raudonasis fosforas 2804 70 007723-14-0
Šios kategorijos medžiagų druskos, jei tokios druskos gali egzsistuoti.


2B PAKATEGORĖ

MedžiagaKN pavadinimas (jei skiriasi)KN kodas(1)CAS numeris(2)
Antranilo rūgštis 2922 43 00118-92-3
Fenilacto rūgštis 2916 34 00103-82-2
Kalio permanganatas 2841 61 007722-64-7
Piperidinas 2933 32 00110-89-4
Šios kategorijos medžiagų druskos, jei tokios druskos gali egzsistuoti.
(1) OL L 290, 2002 10 28, p. 1.
(2) CAS numeris yra yra „Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos numeris“, kuris yra nekartojamas žymuo, būdingas kiekvienai medžiagai ir jos struktūrai. CAS numeris yra skirtingas kiekvienam izomerui ir kiekvienai izomero druskai. Pažymėtina, kad pirmiau nurodytų medžiagų druskų CAS numeriai yra kitokie nei nurodytieji.

 

 
MedžiagaKN pavadinimas(jei skiriasi)KN kodas(1)CAS numeris(2)
Acetonas 2914 11 0067-64-1
Druskos rūgštisVandenilio chloridas2806 10 007647-01-0
Etilo eterisDietileteris2909 11 0060-29-7
MetiletilketonasButanonas2914 12 0078-93-3
Sieros rūgštis 2807 00 107664-93-9
Toluenas 2902 30 00108-88-3
Šios kategorijos medžiagų druskos, jei tokios druskos gali egzsistuoti.
(1) OL L 290, 2002 10 28, p. 1.
(2) CAS numeris yra yra „Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos numeris“, kuris yra nekartojamas žymuo, būdingas kiekvienai medžiagai ir jos struktūrai. CAS numeris yra skirtingas kiekvienam izomerui ir kiekvienai izomero druskai. Pažymėtina, kad pirmiau nurodytų medžiagų druskų CAS numeriai yra kitokie nei nurodytieji.
 
Lietuviškas pavadinimasKN pavadinimas (jei skiriasi)KN kodas
Vaistai ir veterinariniai vaistai, kurių sudėtyje yra efedrino arba jo druskųSudėtyje yra efedrino arba jo druskų3003 41 20
Vaistai ir veterinariniai vaistai, kurių sudėtyje yra pseudoefedrino arba jo druskųSudėtyje yra pseudoefedrino (INN) arba jo druskų3003 42 20

Informacija atnaujinta: 2023-10-11

Skip to content