Į oficialių sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašas

Į oficialių sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašas

A. MEDŽIAGOS, KURIOS TEISĖTAI NAUDOJAMOS PRAMONĖJE

Eil. Nr.Cheminės medžiagos pavadinimasPrekės kodas1CAS numeris
1.Acetonitrilas (Acetonitrile)2926 90 9575-05-8
2.Acto rūgštis (ledinė) (Acetic acid glacial)2915 21 0064-19-7
3.Alilbenzenas (Allylbenzene)2902 90 00300-57-2
4.4-Aminobutanorūgštis (GABA)(γ-aminobutanic acid)2922 49 8556-12-2
5.Amonio formiatas (Ammonium formate)2915 12 00540-69-2
6.Anilinas (Aniline)2921 41 0062-53-3
7.N-Fenil-4-piperidinamino hidrochloridas (4-Anilinopiperidine dihydrochloride salt)2933 39 9999918-43-1
8.4-(Metiltio)benzaldehidas(4 (Methylthio)benzaldehyde)2930 90 993446-89-7
9.4-(Metiltio)fenilacto rūgštis(4 (Methylthio)phenylacetic acid)2930 90 9916188-55-9
10.Benzilchloridas (Benzyl chloride)2903 99 90100-44-7
11.Benzaldehidas (Benzaldehyde)2912 21 00100-52-7
12.Benzilcianidas (Benzyl cyanide)2926 90 95140-29-4
13.Benzilfenilacetatas (Benzyl phenylacetate)2916 39 10102-16-9
14.Benzenas (Benzene)2902 20 0071-43-2
15.1-Brom-3,4-(metilendioksi)benzenas(1-Bromo-3,4-(methylenedioxy)benzene)2932 99 002635-13-4
16.1-(4-Metoksifenil)propan-2-onas(1-(4-Methoxyphenyl)propan-2-one)2914 50 00122-84-9
17.2-Brompropiofenonas(2-Bromopropiophenone)2914 70 002114-00-3
18.4‘-Brompropiofenonas(4‘-Bromopropiophenone)2914 70 0010342-83-3
19.2-Chlorbenzoinė rūgštis(Chlorobenzoic acid)2916 39 90118-91-2
20.2-Chlorfenilciklopentilketonas(2-Chlorophenyl cyclopentyl ketone)2914 39 006740-85-8
21.Dichlorefedrinas(Dichlorephedrine)2939 49 00
22.Dichlorpseudoefedrinas(Dichlorpseudoephedrine)2939 49 00
23.Fluorefedrinas (Fluorephedrine)2939 49 00
24.Fluorpseudoefedrinas (Fluorpseudoephedrine)2939 49 00
25.2,5-Dimetoksibenzaldehidas(2,5-Dimethoxybenzaldehyde)2912 49 0093-02-7
26.Etilacetatas (Ethyl acetate)2915 31 00141-78-6
27.Etilfenilacetatas (Ethyl phenylacetate)2916 39 10101-97-3
28.Etanaminas (Ethanamine, Ethylamine)2921 19 9975-04-7
29.2-Fenilacetamidas (2-Phenylacetamide)2924 29 98103-81-1
30.Fenilalaninas (Phenylalanine)2922 49 85150-30-1, 63-91-2
31.1-Fenil-2-nitropropenas (1-Phenyl-2-nitropropene)2904 20 00705-60-2
32.Feniletil fenilacetatas (Phenylethyl phenylacetate)2916 39 10102-20-5
33.Formamidas (Formamide)2924 19 0075-12-7
34.Hidroksilaminas (Hydroxylamine)2825 10 007803-49-8
35.Hidroksiliminas (Hydroxylimine)2925 29 0090717-16-1
36.Gyvsidabrio (I) chloridas (Mercury chloride)2852 10 007487-94-7
37.Izoamil fenilacetatas(Isoamyl phenylacetate)2916 39 10102-19-2
38.Izobutil fenilacetatas(Isobutyl phenylacetate)2916 39 10102-13-6
39.Jodas (Iodine)2801 20 007553-56-2
40.Ličio aliuminio hidridas(Lithium aliuminium hidride)2850 00 2016853-85-3
41.Mangano dioksidas (Manganese dioxide)2820 10 001313-13-9
42.N-Metilalaninas (N–Methylalanine)2922 49 853913-67-5
43.Metilamino hidrochloridas, metilaminas(Methylamine hidrochloride, methylamine)2921 11 0074-89-5,593-51-1
44.1-(3,4-Metilendioksifenil)-2-nitropropenas(1-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-2-nitropropene)2932 99 005438-41-5
45.3,4-(Metilendioksi)fenilacetonitrilas(3,4-(Methylenedioxy)phenylacetonitrile)2932 99 004439-02-5
46.3,4-(Metilendioksi)fenilacto rūgštis(3,4-(Methylenedioxy)phenylacetic acid)2932 99 002861-28-1
47.3,4-Metilendioksifenolis(3,4-Methylenedioxyphenol)2932 99 00533-31-3
48.4‘-Metilpropiofenonas(4‘-Methylpropiophenone)2914 39 005337-93-9
49.Metilfenil-2-propanonas (Methyl P-2-P)2914 39 00
50.Metil fenilacetatas (Methyl phenylacetate)2916 39 10101-41-7
51.4-Metil–5-fenil-2-oksazolidinonas(4-Methyl–5-phenyl-2-oxazolidinone)2934 99 0077943-39-6
52.4-Metoksibenzilmetilketonas(4-Methoxybenzylmethyl ketone)2914 50 00122-84-9
53.4-Metilefedrinas (4-methylephedrine)2939 49 0027465-53-8
54.Metilizobutilketonas (Methyl isobutyl ketone)2914 13 00108-10-1
55.N-Metilformamidas (N-Methylformamide)2924 19 00123-39-7
56.Natrio borohidridas (Sodium borohydride)2850 00 2016940-66-2
57.Nitroetanas (Nitroethane)2904 20 0079-24-3
58.Nitrometanas (Nitromethane)2904 20 0075-52-5
59.β –nitrostirenas (β –nitrostyrene)2904 20 00102-96-5
60.Piperonalio propilenglikolio acetalis(Piperonal propyleneglycol acetal)2932 99 0061683-99-6
61.3-fenil-2-metiloksiran-2-karboksirūgšties natrio druska (P2P methyl glycidic acid, sodium salt)2914 39 005449-12-7
62.Propionilchloridas (Propionyl chloride)2915 90 7079-03-8
63.Propano rūgšties anhidridas (Propionic anhydride)2915 90 70123-62-6
64.Propiofenonas (Propiophenone)2914 39 0093-55-0
65.Platinos oksidas (Platinum oxide)2843 90 901314-15-4
66.Skruzdžių rūgštis (Formic acid)2915 11 0064-18-6
67.Stirenas (Styrene)2902 50 00100-42-5
68.3,4,5-Trimetoksibenzaldehidas(3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde)2912 49 0086-81-7
69.Tiomorfolinas (Thiomorfoline)2934 99 90123-90-0
70.Tionilchloridas (Thionyl chloride)2812 17 007719-09-7
71.Azobisisobutannitrilas (AIBN) (azobisisobutyronitrile; 2,2‘-(1,2-diazenediyl)bis(2-methylpropanenitrile)2927 00 0078-67-1
75.Brometilbenzenas (Bromoethylbenzene)2903 99 80103-63-9
76.2-brom-4-metilpropiofenonas (2-bromo-4-methylpropiophenone)2914 79 001451-82-7

 B. MEDŽIAGOS, KURIOS NENAUDOJAMOS PRAMONĖJE*

*naudojamos tik ribotais kiekiais laboratorijose ir tyrimams

Eil. Nr. Cheminės medžiagos pavadinimas Prekės kodas1 CAS numeris
1.Etil α-fenilacetoacetatas (EAPA) (Ethyl α-phenylacetoacetate)2918 30 005413-05-8
2.N-acetil-2-fenil-3-oksobutanamidas (N-Acetyl-APAA)2924 29 70122664-30-6
3.2-fenil-3-oksobutano rūgštis (3-oxo-2-phenylbutanoic acid)2918 30 004433-88-9
4.BMK etilglicidatas (BMK ethyl glycidate)2918 99 9041232-97-7
5.Ntret-butoksikarbonil-MDMA(Ntert-butoxycarbonyl-MDMA)2932 99 001228259-70-8
6.N-metoksikarbonil-MDA(N-methoxycarbonyl-MDA)2932 99 00
7.3,4-MDP-2-P metilglicido rūgšties natrio druska (3,4-MDP-2-P methylglycidic acid sodium salt)2932 99 00
8.N-Fenil-4-piperidinaminas(4-Anilinopiperidine)2933 39 9923056-29-3

Informacija atnaujinta: 2023-07-11

Skip to content