Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakai
/Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakai
Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakai2019-11-21T10:39:20+03:00

NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAI (PREKURSORIAI)

Licencijavimas

Importo leidimas

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų
pirmtakų (prekursorių) importo leidimas

Licencija

Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų
pirmtakais (prekursoriais) licencija

Veiklos vietos
registracijos pažymėjimas

Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų
pirmtakais (prekursoriais) vietos
registracijos pažymėjimas

Eksporto leidimas

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų
pirmtakų (prekursorių) eksporto leidimas

Specialioji licencija

Specialioji veiklos su narkotinių ir psichotropinių
medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licencija

Specialus veiklos vietos
registracijos pažymėjimas

Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų
pirmtakais (prekursoriais) vietos specialusis
registracijos pažymėjimas

Veiklos priežiūra

Pagrindiniai reikalavimai veiklai su į oficialų
sąrašą įtrauktomis medžiagomis

Teisės aktai, reglamentuojantys teisėtą
narkotikų ir psichotropinių medžiagų
pirmtakų apyvartą

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių)
teisėtos apyvartos kontrolės informacinė sistema PTAKIS

Pagrindiniai reikalavimai veiklai su į oficialų
sąrašą neįtrauktomis medžiagomis

Veiklos priežiūros procesas

Reikalavimai teritorijos ir patalpų apsaugai

Ženklinimas

Naudinga informacija subjektams