Pirkėjo deklaracija

Pirkėjo deklaracija

Nepažeidžiant 6 ir 14 straipsnių, bet koks Bendrijoje įsisteigęs ūkio subjektas, kuris tiekia pirkėjui į oficialų I priedo 1 arba 2 kategorijų sąrašą įtrauktą medžiagą, gauna deklaraciją, kurioje pirkėjas nurodo kam konkrečiai panaudos į oficialų sąrašą įtrauktas medžiagas. Kiekvienai į oficialų sąrašą įtrauktai medžiagai reikalaujama atskiros deklaracijos. Ši deklaracija turi atitikti III priedo 1 punkte parodytą pavyzdį. Jei pirkėjas yra juridinis asmuo, deklaracija užpildoma ant firminio blanko. 2. Vietoje pirmiau nurodyto vienkartinio sandorio deklaracijos ūkio subjektas, reguliariai tiekiantis pirkėjui į oficialų I priedo 2 kategorijos sąrašą įtrauktas medžiagas, gali priimti vieną deklaraciją, skirtą tam tikram skaičiui sandorių, susijusių su šia įtraukta į oficialų sąrašą medžiaga, ne ilgesniam kaip vieneri metai laikotarpiui, su sąlyga, jog ūkio subjektas įsitikina, kad tenkinami tokie kriterijai:

  1. ūkio subjektas tiekė pirkėjui medžiagą mažiausiai tris kartus per praėjusius 12 mėnesių;
  2. būkio subjektas neturi pagrindo manyti, kad medžiaga bus naudojama neteisėtais tikslais;
  3. užsakomi kiekiai atitinka įprastinį to pirkėjo vartojimą.

Ši deklaracija turi atitikti III priedo 2 punkte parodytą pavyzdį. Jei pirkėjas yra juridinis asmuo, deklaracija užpildoma ant firminio blanko.

Informacija atnaujinta: 2023-10-11

Skip to content