Reikalavimai teritorijos ir patalpų apsaugai vykdant veiklą su 4 kategorijos į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis

Reikalavimai teritorijos ir patalpų apsaugai vykdant veiklą su 4 kategorijos į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis

Pagrindiniai reikalavimai

Patalpa, kurioje laikomos ir saugomos IV sąrašo medžiagos, vykdant jų teisėtą apyvartą, turi atitikti šiuos reikalavimus:
1.Signalizacijavisą parą saugoma ne mažiau kaip dviejų ruožų apsauginę įsilaužimo signalizaciją, įjungtą į vietinį arba centralizuoto stebėjimo pultą
2.Išorinės sienosne mažiau kaip 180 mm storio gelžbetonines išorines sienas (jei jos yra) arba ne mažiau kaip 250 mm storio mūrines ar tokio paties stiprumo kitos medžiagos išorines sienas.
3.Vidinės sienosne mažiau kaip 120 mm storio gelžbetoninės arba ne mažiau kaip 120 mm storio mūrinės, armuotos metaliniu tinklu.
4.Perdengimaine plonesnius kaip 180 mm storio gelžbetoninius arba analogiškus jiems pagal stiprumą perdengimus
5.DurysII saugumo klasės
6.Langų apsaugaant langų (jeigu jie yra), taip pat dūmtraukiuose ir ventiliacijos kanaluose (jeigu anga didesnė nei 180×180 mm) turi būti uždėtos apsauginės grotos
tarp lango stiklo ir apsauginių žaliuzių turi būti įrengti judesio jutikliai su užuolaidos tipo linzėmis
apsauginės žaliuzės turi būti blokuojamos atidarant
7.Kiti saugumo reikalavimai patalpainegali laisvai patekti pašaliniai asmenys
turi būti rakinama

Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) laikymo ir saugojimo sąlygų aprašo patvirtinimo

Informacija atnaujinta: 2023-10-11

Skip to content