Reikalavimai teritorijos ir patalpų apsaugai vykdant veiklą su 3 kategorijos į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis

Reikalavimai teritorijos ir patalpų apsaugai vykdant veiklą su 3 kategorijos į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis

Pagrindiniai reikalavimai

Sąlygos patalpoms, kuriose laikomi ir saugomi III kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakai (prekursoriai) vykdant jų pateikimą į rinką:
III kategorija
Teritorija turi būti aptverta, ne darbo metu saugoma
Patalpos turi būti įrengtos taip, kad į jas negalėtų laisvai patekti pašaliniai asmenys, laikomo užrakintos

Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) laikymo ir saugojimo sąlygų aprašo patvirtinimo

Informacija atnaujinta: 2023-10-11

Skip to content