Reikalavimai teritorijos ir patalpų apsaugai vykdant veiklą su 2 kategorijos į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis

Reikalavimai teritorijos ir patalpų apsaugai vykdant veiklą su 2 kategorijos į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis

Pagrindiniai reikalavimai

Sąlygos patalpoms, kuriose laikomi ir saugomi II kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakai (prekursoriai) vykdant jų pateikimą į rinką:
II kategorija
Teritorija bei patalpos turi būti saugomi visą parą
Patalpa turi turėti apsauginės įsilaužimo signalizacijos pirmąjį saugomo objekto apsaugos ruožą, įjungtą į vietinį arba į centralizuoto stebėjimo pultą
Patalpos turi būti įrengtos taip, kad į jas negalėtų laisvai patekti pašaliniai asmenys
Turi būti laikomos užrakintos

Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) laikymo ir saugojimo sąlygų aprašo patvirtinimo

Informacija atnaujinta: 2023-10-11

Skip to content