Reikalavimai teritorijos ir patalpų apsaugai vykdant veiklą su 1 kategorijos į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis

Reikalavimai teritorijos ir patalpų apsaugai vykdant veiklą su 1 kategorijos į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis

Pagrindiniai reikalavimai

Sąlygos patalpoms, kuriose laikomi ir saugomi I kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakai (prekursoriai) vykdant jų pateikimą į rinką:
I kategorija
Teritorija bei patalpos turi būti saugomi visą parą
Patalpa turi turėti ne mažiau kaip dviejų ruožų apsauginę įsilaužimo signalizaciją, įjungtą į vietinį arba centralizuoto stebėjimo pultą
Patalpa turi turėti ne mažiau kaip 180 mm storio gelžbetonines išorines sienas (jei jos yra) arba ne mažiau kaip 250 mm storio mūrines ar tokio paties stiprumo kitos medžiagos išorines sienas
Patalpa turi turėti ne plonesnius kaip 180 mm storio gelžbetoninius arba analogiškus jiems pagal stiprumą perdengimus
Durys turi atitikti II saugumo klasės durims nustatytus reikalavimus
Ant langų, taip pat dūmtraukiuose ir ventiliacijos kanaluose turi būti uždėtos apsauginės grotos
Patalpa turi būti įrengta taip, kad į ją negalėtų laisvai patekti pašaliniai asmenys
Patalpa, kurioje laikomi ir saugomi prekursoriai, turi būti laikoma užrakinta

Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) laikymo ir saugojimo sąlygų aprašo patvirtinimo

Informacija atnaujinta: 2023-10-11

Skip to content