Reikalavimai patalpų, kuriuose saugomos ir laikomos 2 kategorijos į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos, apsaugai vykdant mokslinius, technologinius ar laboratorinius tyrimus

Reikalavimai patalpų, kuriuose saugomos ir laikomos 2 kategorijos į oficialų sąrašą įtrauktos medžiagos, apsaugai vykdant mokslinius, technologinius ar laboratorinius tyrimus

Pagrindiniai reikalavimai

Patalpos, kuriose laikomi ir saugomi II kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakai (prekursoriai) vykdant mokslinius, technologinius ar laboratorinius tyrimus, turi atitikti šiuos reikalavimus:
II kategorija
Turi būti įrengtas apsauginės įsilaužimo signalizacijos pirmasis saugomo objekto apsaugos ruožas
Turi būti blokuojamas durų, langų atidarymas magnetokontaktiniais jungikliais
Turi turėti įrengtą metalinę spintą

Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) laikymo ir saugojimo sąlygų aprašo patvirtinimo

Informacija atnaujinta: 2023-10-11

Skip to content