Reikalavimai patalpų apsaugai, kai veiklą su 1 kategorijos į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis vykdo valstybės nustatytas funkcijas bei turintys specialiąsias licencijas, taip pat mokymo įstaigos, vykdančios mokslinę veiklą

Reikalavimai patalpų apsaugai, kai veiklą su 1 kategorijos į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis vykdo valstybės nustatytas funkcijas bei turintys specialiąsias licencijas, taip pat mokymo įstaigos, vykdančios mokslinę veiklą

Pagrindiniai reikalavimai

Patalpos, kuriose valstybės institucijos ar ūkio subjektai, įgalioti atlikti valstybės nustatytas funkcijas bei teisės aktų nustatyta tvarka turinčios(-tys) specialiąsias licencijas, taip pat mokymo įstaigos, vykdančios mokslinę veiklą, saugo ir laiko I kategorijos narkotinių ir psischotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius), turi būti:
I kategorija
Turi būti įrengtas apsauginės įsilaužimo signalizacijos pirmasis saugomo objekto apsaugos ruožas
Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakai (prekursoriai) saugomi ir laikomi metalinėse spintose (seifuose), pritvirtintose prie grindų arba sienų

Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) laikymo ir saugojimo sąlygų aprašo patvirtinimo

Informacija atnaujinta: 2023-10-11

Skip to content