Informacijos teikimas

Informacijos teikimas

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) teisėtos apyvartos kontrolės informacinė sistema PTAKIS www.ptakis.lt

Informaciją apie veiklą, susijusią narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis, teikia subjektai, importuojantys ir eksportuojantys, taip pat įvežantys į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybių ir išvežantys iš jos į Europos Sąjungos valstybes, gaminantys, platinantys ir pramonėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naudojantys narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius) ir į oficialų sąrašą neįtrauktas medžiagas

Subjektai privalo teikti ataskaitą apie pagamintus, įsigytus, sunaudotus, įvežtus, išvežtus, importuotus, eksportuotus narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kiekius ir į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų kiekius kiekvieną kartą pasibaigus ketvirčiui, bet ne vėliau nei iki kito mėnesio kito mėnesio 30 dienos.

Subjektai privalo pateikti išankstinį pranešimą apie į oficialų sąrašą neįtrauktas medžiagas prieš pateikiant jas į Lietuvos rinką (įvežant iš Europos Sąjungos šalių, importuojant, net jei yra vykdoma tik tarpininkavimo veiklą), taip pat jei medžiaga yra išvežama į Europos Sąjungos šalis arba eksportuojama.

Prisijungimo instrukcija prie IS PTAKIS per elektroninius valdžios vartus 

PTAKIS importo pavyzdys 

Informacija atnaujinta: 2023-11-09

Skip to content