Informacijos teikimas

Informacijos teikimas

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) teisėtos apyvartos kontrolės informacinė sistema PTAKIS https://ptakis.lt

Informaciją apie veiklą, susijusią narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis, teikia subjektai, importuojantys ir eksportuojantys, taip pat įvežantys į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybių ir išvežantys iš jos į Europos Sąjungos valstybes, gaminantys, platinantys ir pramonėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naudojantys narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius) ir į oficialų sąrašą neįtrauktas medžiagas

  • Informacija apie apyvartą teikiama už kiekvieną ketvirtį, pasibaigus ketvirčiui
  • Informacijos būtina apimtis nurodyta duomenų teikimo tvarkoje
  • Nustatytus neatitikimus informacijos teikėjai patikslina ne vėliau kaip per 5 darbo dienas
  • Informacijos teikėjai atsako už teikiamos informacijos teisingumą, tikslumą,

Dėl Informacijos apie veiklą, susijusią su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis bei į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įtrauktomis medžiagomis, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Ptakis vartotojo vadovas 

Prisijungimo instrukcija prie IS PTAKIS per elektroninius valdžios vartus 

PTAKIS importo pavyzdys 

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas

Informacijos apie veiklą, susijusią su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis bei į narkotinių ir psichotropinių medžiagų iv sąrašą įtrauktomis medžiagomis, teikimo tvarkos aprašas

Kokia informacija teikiama į PTAKIS?

 Asmens tapatumo duomenys:
ūkio subjekto pavadinimas
fizinio asmens vardas, pavardė
fizinio asmens kodas
įmonės kodas
adresas
telefono numeris
elektroninio pašto adresas
Duomenys apie cheminės medžiagos naudojimą:
į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įtrauktos medžiagos pavadinimas
medžiagos likutis informacijos teikimo periodo pradžioje
medžiagos panaudojimo sritis
medžiagos kiekis kilogramais, litrais, gramais (kiekvienai konkrečiai cheminei medžiagai kiekio mato vienetas nurodytas PTAKIS, šalia cheminės medžiagos pavadinimo)
pagamintas kiekis
Pirktas kiekis Lietuvoje:
iš juridinio asmens, nurodant juridinio asmens pavadinimą, kodą
iš fizinio asmens, nurodant fizinio asmens vardą, pavardę, asmens kodą
išplatintas (parduotas) kiekis Lietuvoje
juridiniam asmeniui, nurodant juridinio asmens pavadinimą, kodą
žinomam fiziniam asmeniui (pirkėjas nustatomas), nurodant fizinio asmens vardą, pavardę, asmens kodą
mažmeninėje prekyboje (pirkėjas nenustatomas)
importuotas kiekis
įvežtas kiekis iš Europos Sąjungos šalies
eksportuotas kiekis
išvežtas kiekis į Europos Sąjungos šalį
sunaudotas kiekis

Informacija atnaujinta: 2023-10-11

Skip to content