Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos specialiojo registracijos pažymėjimo išdavimas

Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos specialiojo registracijos pažymėjimo išdavimas

Išduodama juridiniams asmenims

Specialusis registracijos pažymėjimas išduodamas vaistinėms, veterinarijos vaistinėms, policijos ir muitinės įstaigoms, valstybės institucijų, vykdančių veiklos, susijusios su į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis, kontrolę, įgaliotoms laboratorijoms ir (arba) Lietuvos kariuomenei, veiklai su 2 kategorijos į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis (toliau – subjektams).

Reikalavimai subjektui, įsigyjantiems specialųjį registracijos pažymėjimą, nustatyti Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 221 „Dėl Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo“, 33 punkte.

Specialusis registracijos pažymėjimas išduodamas per 30 dienų

Sprendimas dėl specialiojo registracijos pažymėjimo išdavimo priimamas per 30 dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai arba pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

Specialusis registracijos pažymėjimas galioja neterminuotą laiką

Specialusis registracijos pažymėjimas išduodamas popierinės formos. Informaciją apie išduotus specialiuosius registracijos pažymėjimus taip pat galima rasti Licencijų informacinėje sistemoje (www.licencijavimas.lt).

Valstybės rinkliava

Valstybės rinkliava už specialiojo registracijos pažymėjimo išdavimą 115 Eur.

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752.

Biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą rasite čia.

Įmokos kodas 5753.

Pateikiami dokumentai*

Subjektas pateikia:

  1. Užpildytą paraiškos formą PSR-1.
  2. Deklaraciją dėl atitikties antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) saugojimo ir laikymo reikalavimams, patvirtintą Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2013 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. T1-126 „Dėl Subjekto deklaracijos dėl atitikties pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) saugojimo ir laikymo reikalavimams formų patvirtinimo“.

*Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 221 „Dėl Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo“, 32 punktas.

Informacija atnaujinta: 2023-07-11

Skip to content