Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos specialiojo registracijos pažymėjimo dublikato išdavimas

Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos specialiojo registracijos pažymėjimo dublikato išdavimas

Specialiojo registracijos pažymėjimo dublikato išdavimo atvejai

Specialiojo registracijos pažymėjimo dublikatas gali būti išduotas:

  1. Subjektas prarado specialųjį registracijos pažymėjimą. (Subjektas, praradęs specialųjį registracijos pažymėjimą privalo raštu apie tai pranešti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas po to, kai nustatoma, kad specialusis registracijos pažymėjimas prarastas (dingęs));
  2. Subjektas sugadino specialųjį registracijos pažymėjimą.

Specialiojo registracijos pažymėjimo dublikatas išduodamas su žyma „Dublikatas“ ir jame nurodyta išdavimo data.

Specialiojo registracijos pažymėjimo dublikatas išduodamas per 5 darbo dienas

Specialiojo registracijos pažymėjimo dublikatas išduodamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia specialiojo registracijos pažymėjimo dublikatui išduoti, pateikimo. Jeigu pateikti ne visi dokumentai arba pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos.

Valstybės rinkliava

Valstybės rinkliava už specialiojo registracijos pažymėjimo dublikato išdavimą 46 Eur.

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752.

Biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą rasite čia.

Įmokos kodas 5753

Pateikiami dokumentai*

Subjektas, norintis gauti specialiojo registracijos pažymėjimo dublikatą, pateikia užpildytą paraiškos formą PSR-3.

*Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 221 „Dėl Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo“, 40 punktas.

Informacija atnaujinta: 2023-07-11

Skip to content