Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos specialiojo registracijos galiojimo panaikinimas

Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos specialiojo registracijos galiojimo panaikinimas

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas veiklos vietos specialiojo registracijos pažymėjimo galiojimą panaikina, jeigu:

  1. subjektas pateikia prašymą panaikinti veiklos vietos specialiojo registracijos pažymėjimo galiojimą;
  2. subjektas per nustatytą terminą nepašalina neatitikimų, dėl kurių sustabdytas veiklos vietos specialiojo registracijos pažymėjimo galiojimas;
  3. subjektas, kurio veiklos vietos specialiojo registracijos pažymėjimo galiojimas sustabdytas, toliau vykdo veiklos vietos specialiajame registracijos pažymėjime nurodytą veiklą;
  4. juridinis asmuo, kuriam išduotas veiklos vietos specialusis registracijos pažymėjimas, likviduojamas;
  5. nustatoma, kad subjektas nėra laikomas esančiu nepriekaištingos reputacijos.

(Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo 5 straipsnio 14 d.)

Informacija atnaujinta: 2023-07-11

Skip to content