Subjektų, kuriems išduoti Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos specialieji registracijos pažymėjimai, sąrašas

Subjektų, kuriems išduoti Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos specialieji registracijos pažymėjimai, sąrašas

Skip to content