Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos registracijos pažymėjimo patikslinimas

Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos registracijos pažymėjimo patikslinimas

Registracijos pažymėjimo patikslinimo atvejai

Registracijos pažymėjimas gali būti patikslintas:

  1. Subjektas ketina keisti antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) naudojimo veiklos vietos (-ų) adresą (-sus);
  2. Subjektas ketina keisti veiklos, kurią vykdo registruotoje veiklos vietoje, rūšį;
  3. Keičiasi kita registracijos pažymėjime nurodyta informacija.

Registracijos pažymėjimas patikslinamas per 30 dienų

Sprendimas dėl registracijos pažymėjimo patikslinimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia registracijos pažymėjimui patikslinti, pateikimo. Jeigu pateikti ne visi dokumentai arba pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos.

Valstybės rinkliava

Valstybės rinkliava už registracijos pažymėjimo patikslinimą 26 Eur.

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752.

Biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą rasite čia.

Įmokos kodas 5753

Pateikiami dokumentai*

Subjektas, norintis patikslinti registracijos pažymėjimą, pateikia:

  1. Subjektas pateikia užpildytą paraiškos formą PR-2.
  2. Jeigu tikslinamas veiklos vietos adresas (-ai), tai subjektas pateikia patalpų, kuriose ketina verstis veikla, susijusia su antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), dokumentus iš Valstybės įmonės Registrų centras:
    2.1. patalpų, kuriose subjektas versis veikla, susijusia su antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), plano (iš Nekilnojamo turto objekto kadastrinių matavimų bylos), patvirtinto vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, kopiją.
    2.3. pastato vidaus plotų eksplikavimo iš nekilnojamo turto objekto kadastrinių matavimų bylos, patvirtintos subjekto antspaudu (jeigu jis antspaudą privalo turėti) ir vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, kopiją.
  3. Deklaraciją dėl atitikties antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) saugojimo ir laikymo reikalavimams.

*Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 221 „Dėl Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo“, 35 punktas.

Informacija atnaujinta: 2023-07-11

Skip to content