Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos registracijos pažymėjimo išdavimas

Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos registracijos pažymėjimo išdavimas

Išduodama fiziniams ir juridiniams asmenims

Registracijos pažymėjimas išduodamas fiziniams ir juridiniams asmenims (toliau – subjektams). Registracijos pažymėjimas suteikia teisę vykdyti veiklą, susijusią su antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais).

Reikalavimai subjektui, įsigyjantiems registracijos pažymėjimą, nustatyti Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 221 „Dėl Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo“, 33 punkte.

Registracijos pažymėjimas išduodamas per 30 dienų

Sprendimas dėl registracijos pažymėjimo išdavimo priimamas per 30 dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai arba pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

Registracijos pažymėjimas galioja neterminuotą laiką

Registracijos pažymėjimas išduodamas popierinės formos. Informaciją apie išduotus registracijos pažymėjimus taip pat galima rasti Licencijų informacinėje sistemoje (www.licencijavimas.lt).

Valstybės rinkliava

Valstybės rinkliava už registracijos pažymėjimo išdavimą 115 Eur.

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752.

Biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą rasite čia.

Įmokos kodas 5753.

Pateikiami dokumentai*

Subjektas pateikia:

 1. Užpildytą paraiškos formą PR-1.
 2. Patalpų, kuriose subjektas versis veikla, susijusia su antros ir (arba) trečios kategorijos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), Nekilnojamojo daikto registro ir kadastro dokumentus:
  2.1. patalpų, kuriose subjektas versis veikla, susijusia su antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), plano iš Nekilnojamo turto objekto kadastrinių matavimų bylos kopiją, patvirtintą subjekto, subjekto (juridinio asmens) vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma;
  2.3. pastato vidaus plotų eksplikacijos iš Nekilnojamo turto objekto kadastrinių matavimų bylos kopiją, patvirtintą subjekto, subjekto (juridinio asmens) vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma.
 3. Deklaraciją dėl atitikties antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) saugojimo ir laikymo reikalavimams, patvirtintą Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2013 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. T1-126 „Dėl Subjekto deklaracijos dėl atitikties pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) saugojimo ir laikymo reikalavimams formų patvirtinimo“.
  Subjektas, turintis įgaliotojo ekonominių operacijų vykdytojo sertifikatą (ar statusą), kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 2015/1013 3 straipsnio 2 dalyje ir 9 straipsnio 1 dalyje, ir norintis gauti registracijos pažymėjimą pateikia:
 1. Užpildytą paraiškos formą PR-1.
 2. Deklaraciją dėl atitikties antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) saugojimo ir laikymo reikalavimams, patvirtintą Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2013 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. T1-126 „Dėl Subjekto deklaracijos dėl atitikties pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) saugojimo ir laikymo reikalavimams formų patvirtinimo“.

*Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 221 „Dėl Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo“, 31 ir 32 punktai.

Informacija atnaujinta: 2023-07-11

Skip to content