Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos registracijos pažymėjimo galiojimo sustabdymas

Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos registracijos pažymėjimo galiojimo sustabdymas

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas veiklos vietos registracijos pažymėjimo galiojimą sustabdo ne ilgiau kaip 6 mėnesiams, jeigu:

  1. subjektas neatitinka šio įstatymo, Reglamento (EB) Nr. 273/2004, Reglamento (EB) Nr. 111/2005, Reglamento (ES) Nr. 2015/1011, Reglamento (ES) Nr. 2015/1013 nustatytų reikalavimų;
  2. subjektas pateikia prašymą sustabdyti veiklos vietos registracijos pažymėjimo galiojimą.

Informacija atnaujinta: 2023-07-11

Skip to content