Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos registracijos pažymėjimo dublikato išdavimas

Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos registracijos pažymėjimo dublikato išdavimas

Registracijos pažymėjimo dublikato išdavimo atvejai

Registracijos pažymėjimo dublikatas gali būti išduotas:

  1. Subjektas prarado registracijos pažymėjimą. (Subjektas, praradęs registracijos pažymėjimą privalo raštu apie tai pranešti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas po to, kai nustatoma, kad registracijos pažymėjimas prarastas (dingęs));
  2. Subjektas sugadino registracijos pažymėjimą.

Registracijos pažymėjimo dublikatas išduodamas su žyma „Dublikatas“ ir jame nurodyta išdavimo data.

Registracijos pažymėjimo  dublikatas išduodamas  per 5 darbo dienas

Registracijos pažymėjimo dublikatas išduodamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia registracijos pažymėjimo dublikatui išduoti, pateikimo. Jeigu pateikti ne visi dokumentai arba pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos.

Valstybės rinkliava

Valstybės rinkliava už registracijos pažymėjimo dublikato išdavimą 46 Eur.

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752.

Biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą rasite čia.

Įmokos kodas 5753

Pateikiami dokumentai*

Subjektas, norintis gauti registracijos pažymėjimo dublikatą, pateikia užpildytą paraiškos formą PR-3.

*Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 221 „Dėl Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo“, 40 punktas.

Informacija atnaujinta: 2023-07-11

Skip to content