Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos registracijos galiojimo panaikinimas

Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos registracijos galiojimo panaikinimas

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas veiklos vietos registracijos pažymėjimo panaikina, jeigu:

  1. subjektas pateikia prašymą panaikinti veiklos vietos registracijos pažymėjimo galiojimą;
  2. subjektas per nustatytą terminą nepašalina neatitikimų, dėl kurių sustabdytas veiklos vietos registracijos pažymėjimo galiojimas;
  3. subjektas, kurio veiklos vietos registracijos pažymėjimo sustabdytas, toliau vykdo veiklos vietos registracijos pažymėjime nurodytą veiklą;
  4. juridinis asmuo, kuriam išduotas veiklos vietos registracijos pažymėjimas, likviduojamas;
  5. fizinis asmuo, kuriam išduotas veiklos vietos registracijos pažymėjimas, miršta;
  6. nustatoma, kad subjektas nėra laikomas esančiu nepriekaištingos reputacijos.

(Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo 5 straipsnio 14 d.)

Informacija atnaujinta: 2023-07-11

Skip to content