Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licencijos patikslinimas

Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licencijos patikslinimas

Licencijos patikslinimo atvejai

Licencija gali būti patikslinta:

  1. Subjektas nori papildyti licenciją dar viena į oficialų sąrašą įtraukta medžiaga;
  2. Subjektas nori pradėti veiklą ar persikelti į kitas verslo patalpas, kuriose bus vykdoma veikla.

Licencija patikslinama per 30 darbo dienų

Sprendimas dėl licencijos patikslinimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, pateikimo. Jeigu pateikti ne visi dokumentai arba pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos.

Valstybės rinkliava

Valstybės rinkliava už licencijos patikslinimą 34 Eur.

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752.

Biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą rasite čia.

Įmokos kodas 5753

Pateikiami dokumentai*

Subjektas, norintis patikslinti licenciją, pateikia:

  1. Užpildytą paraiškos formą PL-3.
  2. Dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis.

*Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 221 „Dėl Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo“, 13 punktas.

Informacija atnaujinta: 2023-07-11

Skip to content