Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licencijos galiojimo sustabdymas

Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licencijos galiojimo sustabdymas

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas licencijos galiojimą sustabdo ne ilgiau kaip 6 mėnesiams, jeigu:

  1. subjektas neatitinka šio įstatymo, Reglamento (EB) Nr. 273/2004, Reglamento (EB) Nr. 111/2005, Reglamento (ES) Nr. 2015/1011, Reglamento (ES) Nr. 2015/1013 nustatytų reikalavimų;
  2. subjektas pateikia prašymą sustabdyti licencijos arba specialiosios licencijos galiojimą.

Informacija atnaujinta: 2023-07-11

Skip to content