Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licencijos galiojimo panaikinimas

Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licencijos galiojimo panaikinimas

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas licencijos galiojimą panaikina, jeigu:

  1. subjektas vykdo veiklą su licencijoje, nenurodytais pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir (arba) nenurodytose veiklos vietose, ir (arba) užsiima nenurodyta veikla, susijusia su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais);
  2. subjektas pateikia prašymą panaikinti licencijos galiojimą;
  3. per nustatytą terminą nepašalinamos priežastys, dėl kurių sustabdytas licencijos galiojimas;
  4. subjektas, kurio licencijos galiojimas sustabdytas, toliau vykdo licencijoje nurodytą veiklą;
  5. juridinis asmuo, kuriam išduota licencija, likviduojamas;
  6. fizinis asmuo, kuriam išduota licencija, miršta;
  7. nustatoma, kad subjektas nėra laikomas esančiu nepriekaištingos reputacijos.

(Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo 4 straipsnio 16 d.)

Informacija atnaujinta: 2023-07-11

Skip to content