Subjektų, kuriems išduotos veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų (prekursoriais) licencijos arba specialiosios licencijos, sąrašas

Subjektų, kuriems išduotos veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų (prekursoriais) licencijos arba specialiosios licencijos, sąrašas

Skip to content