Specialiosios veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licencijos patikslinimas

Specialiosios veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licencijos patikslinimas

Specialiosios licencijos patikslinimo atvejai

Specialioji licencija gali būti patikslinta:

  1. Subjektas ketina vykdyti veiklą, susijusią su specialiojoje licencijoje nenurodytais pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais);
  2. Subjektas ketina vykdyti naują veiklą ar operaciją, susijusią su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais);
  3. Subjektas ketina keisti pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) naudojimo tikslą ir (arba) veiklos vietos adresą;
  4. Keičiasi kita specialiojoje licencijoje nurodyta informacija.

Specialioji licencija patikslinama per 30 darbo dienų

Sprendimas dėl specialiosios licencijos patikslinimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia specialiajai licencijai patikslinti, pateikimo. Jeigu pateikti ne visi dokumentai arba pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos.

Valstybės rinkliava

Valstybės rinkliava už specialiosios licencijos patikslinimą 34 Eur.

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752.

Biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą rasite čia.

Įmokos kodas 5753

Pateikiami dokumentai*

Subjektas, norintis patikslinti specialiąją licenciją, pateikia:

  1. Užpildytą paraiškos formą PSL-3.
  2. Dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis.

*Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 221 „Dėl Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo“, 15 punktas.

Informacija atnaujinta: 2023-07-11

Skip to content