Specialiosios veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licencijos išdavimas

Specialiosios veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licencijos išdavimas

Išduodama juridiniams asmenims

Specialioji veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licencija išduodama vaistinėms, veterinarijos vaistinėms, policijos ir muitinės įstaigoms, valstybės institucijoms, (toliau – subjektams), vykdantiems veiklą, susijusią su į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų kontrole, įgaliotoms laboratorijoms ir (arba) Lietuvos kariuomenei veiklai su pirmos kategorijos į oficialų sąrašą įtrauktomis medžiagomis valstybės nustatytų funkcijų atlikimui.

Reikalavimai subjektui, įsigyjantiems licenciją, nustatyti Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 221 „Dėl Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo“, 11 punkte.

Specialioji licencija išduodama per 60 darbo dienų

Sprendimas dėl licencijos išdavimo priimamas per 60 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai arba pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

Specialioji licencija išduodama neterminuotam laikui

Specialioji licencija išduodama popierinės formos. Informaciją apie išduotas specialiąsias licencijas taip pat galima rasti Licencijų informacinėje sistemoje (www.licencijavimas.lt).

Ne rečiau kaip kas 3 metus licencijos turėtojas Departamentui privalo pateikti licencijos sąlygų vykdymo ataskaitą ASL-1.

Valstybės rinkliava

Valstybės rinkliava už specialiosios licencijos išdavimą 124 Eur.

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752.

Biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą rasite čia.

Įmokos kodas 5753.

Pateikiami dokumentai*

Subjektas pateikia:

  1. Užpildytą paraiškos formą PSL-1.
  2. Deklaraciją dėl atitikties pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) saugojimo ir laikymo reikalavimams, patvirtintą Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2013 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. T1-126 „Dėl Subjekto deklaracijos dėl atitikties pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) saugojimo ir laikymo reikalavimams formų patvirtinimo“.

*Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 221 „Dėl Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo“, 9 ir 10 punktai.

Informacija atnaujinta: 2023-07-11

Skip to content