Specialiosios veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licencijos galiojimo sustabdymas

Specialiosios veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licencijos galiojimo sustabdymas

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas specialiosios licencijos galiojimą sustabdo ne ilgiau kaip 6 mėnesiams, jeigu:

  1. subjektas neatitinka šio įstatymo, Reglamento (EB) Nr. 273/2004, Reglamento (EB) Nr. 111/2005, Reglamento (ES) Nr. 2015/1011, Reglamento (ES) Nr. 2015/1013 nustatytų reikalavimų;
  2. subjektas pateikia prašymą sustabdyti specialiosios licencijos galiojimą.

Informacija atnaujinta: 2023-07-11

Skip to content