Specialiosios veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licencijos galiojimo panaikinimas

Specialiosios veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licencijos galiojimo panaikinimas

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas specialiosios licencijos galiojimą panaikina, jeigu:

  1. subjektas vykdo veiklą su specialiojoje licencijoje nenurodytais pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir (arba) nenurodytose veiklos vietose, ir (arba) užsiima nenurodyta veikla, susijusia su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), ir (arba) naudoja pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius) specialiojoje licencijoje nenurodytu tikslu;
  2. subjektas pateikia prašymą panaikinti specialiosios licencijos galiojimą;
  3. per nustatytą terminą nepašalinamos priežastys, dėl kurių sustabdytas specialiosios licencijos galiojimas;
  4. subjektas, kurio specialiosios licencijos galiojimas sustabdytas, toliau vykdo specialiojoje licencijoje nurodytą veiklą;
  5. juridinis asmuo, kuriam išduota specialioji licencija, likviduojamas;
  6. nustatoma, kad subjektas nėra laikomas esančiu nepriekaištingos reputacijos.

(Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo 4 straipsnio 16 d.)

Informacija atnaujinta: 2023-07-11

Skip to content