Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) importo leidimo išdavimas ir galiojimo pratęsimas

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) importo leidimo išdavimas ir galiojimo pratęsimas

Išduodama fiziniams ir juridiniams asmenims

Importo leidimas išduodamas fiziniams ir juridiniams asmenims (toliau – subjektams). Subjektai, norintys vykdyti 1 kategorijos į oficialų sąrašą įtrauktų medžiagų importą, turi įsigyti Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) importo leidimą.

Importo leidimas išduodamas per 15 darbo dienų

Sprendimas dėl importo leidimo išdavimo priimamas per 15 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai arba pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

Importo leidimas galioja 6 mėnesius

Importo leidimas galioja 6 mėnesius. Importo leidimo galiojimas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 30 dienų, pateikus motyvuotą prašymą pratęsti importo leidimo galiojimą. Importo leidimas išduodamas popierinės formos Informaciją apie išduotus importo leidimus taip pat galima rasti Licencijų informacinėje sistemoje (www.licencijavimas.lt).

Valstybės rinkliava

Valstybės rinkliava už importo leidimo išdavimą 139 Eur.

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752.

Biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą rasite čia.

Įmokos kodas 5753.

Pateikiami dokumentai*

Subjektas pateikia:
Užpildytą paraiškos formą PLI-1.

Norint pratęsti importo leidimo galiojimą, subjektas pateikia:
Užpildytą paraiškos formą PLI-2.

*Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 221 „Dėl Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo“, 49 punktas.

Informacija atnaujinta: 2023-07-11

Skip to content