Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) importo leidimo galiojimo sustabdymas ir panaikinimas

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) importo leidimo galiojimo sustabdymas ir panaikinimas

Importo leidimas sustabdomas arba panaikinamas Reglamento (EB) Nr. 111/2005 24 straipsnyje nustatytu atveju (Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo 6 straipsnio 9 d.):

  • Kompetentingos institucijos gali sustabdyti importo leidimo galiojimą arba jį panaikinti, kai yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad šios medžiagos yra skirtos neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai.

Informacija atnaujinta: 2023-07-11

Skip to content