Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Įsakymai
Įsakymai2021-02-23T18:53:19+03:00

Įsakymai

IV SĄRAŠAS
NARKOTINĖS IR PSICHOTROPINĖS MEDŽIAGOS, LEIDŽIAMOS VARTOTI MEDICINOS TIKSLAMS IR (AR) NAUDOTI PRAMONĖS, NESUSIJUSIOS SU FARMACIJOS PRODUKTAIS, TIKSLAMS
Medžiagos pavadinimas Nedidelis kiekis (ne daugiau kaip) Didelis kiekis (daugiau kaip) Labai didelis kiekis (daugiau kaip)
1. 1,4–Butanediolis (1,4–BD, 1,4–butanediol) 2 g 30 g 150 g
2. Gama-butirolaktonas (GBL, Gamma-butyrolactone) 2 g 30 g 150 g
3. Diazoto monoksidas (Diazoto oksidas, Nitrous oxide) (išskyrus, kai jis tiekiamas rinkai, naudojamas ir (ar) vartojamas kaip maisto priedas 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų su visais pakeitimais nustatyta tvarka) 40 g 240 g 720 g
4. Amilnitritas (Amyl nitrite) 100 g 1500 g 7500 g
5. Butilnitritas (Butyl nitrite) 100 g 1500 g 7500 g
6. Cikloheksilnitritas (Cyclohexyl nitrite) 100 g 1500 g 7500 g
7. Izobutilnitritas (Isobutyl nitrite) 100 g 1500 g 7500 g
8. Izopropilnitritas (Isopropyl nitrite) 100 g 1500 g 7500 g