Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Informacijos apie vykdomą veiklą teikimas
///Informacijos apie vykdomą veiklą teikimas
Informacijos apie vykdomą veiklą teikimas2021-07-29T10:24:40+03:00

Informacijos teikimas į PTAKIS

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) teisėtos apyvartos kontrolės informacinė sistema PTAKIS www.ptakis.lt

Informaciją apie veiklą, susijusią į IV narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašą įtrauktomis medžiagomis, teikia subjektai, importuojantys ir eksportuojantys, taip pat įvežantys į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybių ir išvežantys iš jos į Europos Sąjungos valstybes, gaminantys, platinantys ir pramonėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naudojantys  į IV narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašą įtrauktas medžiagas

Kokia informacija teikiama į PTAKIS?

 Asmens tapatumo duomenys:
ūkio subjekto pavadinimas
fizinio asmens vardas, pavardė
fizinio asmens kodas
įmonės kodas
adresas
telefono numeris
elektroninio pašto adresas
Duomenys apie cheminės medžiagos naudojimą:
į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įtrauktos medžiagos pavadinimas
medžiagos likutis informacijos teikimo periodo pradžioje
medžiagos panaudojimo sritis
medžiagos kiekis kilogramais, litrais, gramais (kiekvienai konkrečiai cheminei medžiagai kiekio mato vienetas nurodytas PTAKIS, šalia cheminės medžiagos pavadinimo)
pagamintas kiekis
Pirktas kiekis Lietuvoje:
iš juridinio asmens, nurodant juridinio asmens pavadinimą, kodą
iš fizinio asmens, nurodant fizinio asmens vardą, pavardę, asmens kodą
išplatintas (parduotas) kiekis Lietuvoje
juridiniam asmeniui, nurodant juridinio asmens pavadinimą, kodą
žinomam fiziniam asmeniui (pirkėjas nustatomas), nurodant fizinio asmens vardą, pavardę, asmens kodą
mažmeninėje prekyboje (pirkėjas nenustatomas)
importuotas kiekis
įvežtas kiekis iš Europos Sąjungos šalies
eksportuotas kiekis
išvežtas kiekis į Europos Sąjungos šalį
sunaudotas kiekis