Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Veiklos priežiūra
Veiklos priežiūra2019-03-04T21:16:20+03:00

Pagrindiniai reikalavimai veiklai su į IV narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašą įtrauktomis medžiagomis

Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos tikslams ir (ar) naudoti pramonės, nesusijusios su farmacijos produktais, tikslams

Reikalavimai

Sandėliavimas

Apskaita

Informacijos apie vykdomą veiklą teikimas