Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Naudinga informacija verslui
//Naudinga informacija verslui
Naudinga informacija verslui2021-02-23T19:08:45+03:00

Naudinga informacija verslui

„Linksminančios dujos“ arba „juoko dujos“ (N2O, diazoto monoksidas, azoto suboksidas) vis populiarėjanti vakarėlių ir festivalių svaiginimosi priemonė, sukelianti trumpalaikį atsipalaidavimo, euforijos bei mieguistumo pojūtį. Medicinoje diazoto monoksidas naudojamas anestezijai ir skausmo malšinimui.

Jungtinėje Karalystėje su linksminančių dujų vartojimu siejama jau 17 mirties atvejų. Minėtos dujos šioje šalyje tarp paauglių ir jaunuolių užima 4 vietą tarp svaiginimuisi naudojamų medžiagų. Jungtinės Amerikos Valstijos praneša apie 25 asmenų mirtį, susijusią su linksminančių dujų vartojimu. Prancūzijos gydymo įstaigose užregistruoti net 25 ūmūs sveikatos sutrikdymai dėl linksminančių dujų vartojimo. Olandijoje 17 metų jaunuolis paviešino savo „linksmybių“ istoriją apie diazoto monoksido vartojimą ir jo pasekmes – pažeistas nugaros smegenis ir dalinį paralyžių.

Departamentas su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba atlikę Lietuvos įmonių apklausą dėl diazoto monoksido naudojimo įmonių veikloje, nustatė, kad diazoto monoksidas pramoniniais tikslais naudojamas tik dvejose Lietuvos įmonėse. Siekdamas užtikrinti visuomenės saugumą ir sveikatą dėl diazoto monoksido saugaus naudojimo, įvertinęs specialistų nuomones,  bei atsižvelgdamas į minimalų diazoto monoksido poreikį Lietuvos pramonėje, Departamentas pasiūlė Sveikatos apsaugos ministerijai įtraukti diazoto monoksidą į IV narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašą. Tai reiškia,

kad po Departamento pasiūlytos diazoto monoksido rinkos ribojimo priemonės (atlikus teisės akto notifikavimo procedūrą, numatyta įsigaliojimo data – š. m. birželio 1 d.) bus draudžiama diazoto monoksido mažmeninė prekyba, o pramoninei veiklai bus reikalingas Departamento  išduotas leidimas.

„Didinant efektyvumą veiklos, nukreiptos į medžiagų, kurios yra vartojamos, kaip savotiškas ,,narkotikų pakaitalas“, vartojimo prevenciją, būtinas kompleksinis požiūris. Tokių medžiagų atsiranda vis naujų, tai ir liūdnai pagarsėjęs GBL, tai ir ,,linksminančios dujos“. Gerai, kad Lietuvoje mes nebėgame su kiekviena medžiaga į Seimą, prašydami priimti įstatymus dėl jų, o įdiegėme šalyje kompleksinį mechanizmą, kuris leidžia šias medžiagas teisėtai naudoti pramoniniais tikslais, bei užkerta kelią tokias medžiagas naudoti ,,rekreaciniais, pramoginiais“ tikslais,“  — pažymi Departamento direktoriaus pavaduotoja Gražina Belian.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 25 d. įsakymu Nr. V- 3012 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo padaryta išimtis Diazoto monoksidui (N2O), kaip IV Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašo medžiagai (t. y. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento leidimas nereikalingas) išimtinai tik tais atvejais, kuomet diazoto monoksidas yra tiekiamas rinkai, naudojamas ir (ar) vartojamas kaip maisto priedas 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų su visais pakeitimais nustatyta tvarka. Visais kitais atvejais, nenumatytais Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 211 straipsnio 3 dalyje ir nepatenkančiais į Įsakymo numatytą išimtį, subjektams taikomi visi minėtame įstatyme nurodyti veiklai su IV narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašo medžiaga taikomi reikalavimai, ir atitinkamai, už reikalavimų pažeidimus nustatyta atsakomybė.

Konkrečius produktus, numatomą jų tiekimą ir atitiktį Įsakyme numatytos išimties sąlygoms vertina maisto priedų rinkos priežiūrą vykdanti kompetentinga institucija – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigalioja narkotinių ir psichotropinių medžiagų Amilnitrito (Amyl nitrite), Butilnitrito (Butyl nitrite), Cikloheksilnitrito (Cyclohexyl nitrite), Izobutilnitrito (Isobutyl nitrite), Izopropilnitrito (Isopropyl nitrite) mažmeninės prekybos draudimas.

Juridiniai asmenys, norintys vykdyti veiklą su išvardintomis medžiagomis, turi įsigyti Departamento išduodamą leidimą. Šis reikalavimas netaikomos sveikatos priežiūros ir farmacinę veiklą, veterinarinę farmaciją, mokslinius tyrimus vykdantiems juridiniams asmenims, taip pat policijos ir muitinės įstaigoms, valstybės institucijoms, vykdančioms veiklos su šiomis medžiagomis kontrolę, įgaliotoms laboratorijoms ir Lietuvos kariuomenei.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad lakiosios organinės medžiagos (amilnitritas, butilnitritas, izopropilnitritas) vartojamos ne pagal paskirtį, gali sukelti širdies infarktą, traukulius, kraujo išsiliejimą į smegenis, insultą ar vėžį.

Su įsakymais dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų įtrauktų į IV sąrašą pakeitimais galite susipažinti paspaudę ant nuorodų:

  1. Pakeitimas;
  2. Kiekių lentelė.

Mokymų medžiaga apie į VI sąrašą įtrauktas narkotines ir psichotropines medžiagas: