Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Licencijavimas
Licencijavimas2019-02-27T12:37:41+03:00

Į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytos medžiagos

Licencijavimas

Leidimo verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis išdavimas
Leidimo verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis patikslinimas
Įspėjimas apie galimą leidimo galiojimo sustabdymą
Leidimo galiojimo sustabdymas
Leidimo galiojimo panaikinimas
Pranešimai apie importą ir eksportą