Įsakymai

2000 m. sausio 6 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 5 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“

IV SĄRAŠAS
NARKOTINĖS IR PSICHOTROPINĖS MEDŽIAGOS, LEIDŽIAMOS VARTOTI MEDICINOS TIKSLAMS IR (AR) NAUDOTI PRAMONĖS, NESUSIJUSIOS SU FARMACIJOS PRODUKTAIS, TIKSLAMS
 
 Medžiagos pavadinimasNedidelis kiekis (ne daugiau kaip)Didelis kiekis (daugiau kaip)Labai didelis kiekis (daugiau kaip)
1.1,4–Butanediolis (1,4–BD, 1,4–butanediol)2 g30 g150 g
2.Gama-butirolaktonas (GBL, Gamma-butyrolactone)2 g30 g150 g
3.Diazoto monoksidas (Diazoto oksidas, Nitrous oxide) (išskyrus, kai jis tiekiamas rinkai, naudojamas ir (ar) vartojamas kaip maisto priedas 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų su visais pakeitimais nustatyta tvarka)40 g240 g720 g
4.Amilnitritas (Amyl nitrite)100 g1500 g7500 g
5.Butilnitritas (Butyl nitrite)100 g1500 g7500 g
6.Cikloheksilnitritas (Cyclohexyl nitrite)100 g1500 g7500 g
7.Izobutilnitritas (Isobutyl nitrite)100 g1500 g7500 g
8.Izopropilnitritas (Isopropyl nitrite)100 g1500 g7500 g

Informacija atnaujinta: 2023-10-11

Skip to content