Pranešimų apie importą ir eksportą pateikimas

Pranešimų apie importą ir eksportą pateikimas

Pranešimas apie į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytų medžiagų importą

Leidimo verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis turėtojas, norėdamas importuoti į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytas medžiagas, kiekvienu atskiru atveju privalo pateikti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui pranešimą apie į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytų medžiagų importą.

PRANEŠIMAS APIE Į NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ IV SĄRAŠĄ ĮRAŠYTŲ MEDŽIAGŲ IMPORTĄ

Pranešimą galite pateikti čia

SVARBU:

Leidimo turėtojas, norėdamas importuoti į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytas medžiagas, privalo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui pateikti pranešimą prieš 15 darbo dienų el. paštu ntakd@ntakd. lt, arba tiesiogiai adresu Vilnius, Šv. Stepono g. 27.

Dėl kiekvieno atskiro į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytų medžiagų importo atvejo reikalingas atskiras pranešimas.

Teisės aktai:

  1. Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 215 str.
  2. Leidimų verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis išdavimo, pranešimų apie importą ir eksportą pateikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1052 „Dėl Leidimų verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis išdavimo, pranešimų apie importą ir eksportą pateikimo taisyklių patvirtinimo“, 21, 22, 23, 24 p.
  3.  Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2018-11-05 įsakymas Nr. T1-152 „Dėl pranešimo apie į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytų medžiagų eksportą ir pranešimo apie į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytų medžiagų importą formų patvirtinimo“.

Pranešimas apie į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytų medžiagų eksportą

Leidimo turėtojas, norėdamas eksportuoti į IV sąrašą įrašytas medžiagas, kiekvienu atskiru atveju privalo pateikti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus nustatytos formos pranešimą apie į IV sąrašą įrašytų medžiagų eksportą.

PRANEŠIMAS APIE Į NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ IV SĄRAŠĄ ĮRAŠYTŲ MEDŽIAGŲ EKSPORTĄ

Pranešimą galite pateikti čia

SVARBU:

Leidimo turėtojas, norėdamas eksportuoti į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytas medžiagas, privalo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui pateikti pranešimą prieš 15 darbo dienų el. paštu ntakd@ntakd. lt, arba tiesiogiai adresu Vilnius, Šv. Stepono g. 27.

Dėl kiekvieno atskiro į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytų medžiagų eksporto atvejo reikalingas atskiras pranešimas.

Teisės aktai:

  1. Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 215 str.
  2. Leidimų verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis išdavimo, pranešimų apie importą ir eksportą pateikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1052 „Dėl Leidimų verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis išdavimo, pranešimų apie importą ir eksportą pateikimo taisyklių patvirtinimo“, 22, 23, 24 p.
  3. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2018-11-05 įsakymas Nr. T1-152 „Dėl pranešimo apie į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytų medžiagų eksportą ir pranešimo apie į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytų medžiagų importą formų patvirtinimo“.

Informacija atnaujinta: 2023-10-04

Skip to content