Leidimo galiojimo sustabdymas

Leidimo galiojimo sustabdymas

Atvejai, kada gali būti sustabdytas leidimo galiojimas

  • jeigu juridinis asmuo, turintis leidimą verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis, neatitinka Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 212 straipsnio 1, 2 ir 5 punktuose nustatytų reikalavimų – ne ilgiau kaip 6 mėnesiams;
  • jeigu juridinis asmuo, turintis leidimą verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis, pateikia prašymą sustabdyti leidimo galiojimą – juridinio asmens prašyme nurodytam laikotarpiui.

1. Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 213 str. 1 d. 10, 11 d.

2. Leidimų verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis išdavimo, pranešimų apie importą ir eksportą pateikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1052 „Dėl Leidimų verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis išdavimo, pranešimų apie importą ir eksportą pateikimo taisyklių patvirtinimo“, 16, 17 p.

Informacija atnaujinta: 2023-07-10

Skip to content