Leidimo galiojimo panaikinimas

Leidimo galiojimo panaikinimas

Atvejai, kada gali būti panaikintas leidimo verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis galiojimas

  • jeigu juridinis asmuo, turintis leidimą pateikia prašymą panaikinti leidimo galiojimą;
  • jeigu juridinis asmuo per nustatytą terminą nepašalina neatitikimų, dėl kurių sustabdytas leidimo galiojimas;
  • jeigu juridinis asmuo, kurio leidimo galiojimas sustabdytas, toliau vykdo leidime nurodytą veiklą;
  • jeigu juridinis asmuo, kuriam išduotas leidimas, išregistruotas iš Juridinių asmenų registro;
  • jeigu nustatoma, kad juridinis asmuo nėra laikomas nepriekaištingos reputacijos;
  • jeigu paaiškėja, kad leidimui verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis gauti, juridinis asmuo pateikė neteisingus duomenis.

SVARBU. Kai leidimo galiojimas panaikinamas dėl Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 21straipsnio 13 dalies 2–6 punktuose nurodytų aplinkybių, juridinio asmens turimų į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytų medžiagų likučiai turi būti sunaikinti teisės aktų nustatyta tvarka ir apie tai informuojamas Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Kai leidimo galiojimas panaikinamas juridinio asmens prašymu, leidimo galiojimo panaikinimo data nustatoma atsižvelgiant į juridinio asmens pateiktą informaciją apie turimą medžiagų kiekį.

1. Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 213 str. 1 d. 13, 14, 15 d.

2. Leidimų verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis išdavimo, pranešimų apie importą ir eksportą pateikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1052 „Dėl Leidimų verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis išdavimo, pranešimų apie importą ir eksportą pateikimo taisyklių patvirtinimo“, 19, 20 p.

Informacija atnaujinta: 2023-07-10

Skip to content