Įspėjimas apie galimą leidimo galiojimo sustabdymą

Įspėjimas apie galimą leidimo galiojimo sustabdymą

Atvejai, kada juridinis asmuo įspėjamas apie galimą leidimo galiojimo sustabdymą

  • jeigu juridinis asmuo, turintis leidimą verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis, per 10 darbo dienų nepateikia Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui informacijos dėl atsakingo asmens pasikeitimo;
  • jeigu juridinis asmuo, turintis leidimą verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis, nepraneša Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui apie pasikeitusį veiklos vietų adresą, pasikeitusius juridinio asmens rekvizitus ar apie pasikeitusią kitą leidime nurodytą informaciją per 10 darbo dienų nuo informacijos pasikeitimo.

1. Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 213 str. 1, 9 d.

2. Leidimų verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis išdavimo, pranešimų apie importą ir eksportą pateikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1052 „Dėl Leidimų verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis išdavimo, pranešimų apie importą ir eksportą pateikimo taisyklių patvirtinimo“, 15 p.

Informacija atnaujinta: 2023-10-04

Skip to content