Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Prekybos tvarka
Prekybos tvarka2018-05-21T12:33:46+03:00

Prekybos tvarka. Reikalavimai

  • Ūkio subjektas (elektroninių cigarečių ir elektroninių cigarečių pildyklių gamintojas/ importuotojas) privalo laikytis reikalavimo pateikti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui elektronine forma prieš šešis mėnesius iki numatyto kiekvieno prekių ženklo ir kiekvienos rūšies elektroninės cigaretės ar elektroninių cigarečių pildyklės pirmojo pateikimo rinkai, pranešimą apie elektronines cigaretes ir elektroninių cigarečių pildykles, kurias ketina pateikti rinkai, taip pat pateikti naują pranešimą kiekvieną kartą, kai elektroninė cigaretė ar elektroninių cigarečių pildyklė iš esmės pakeičiama. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 93 str. 1 d.
  • Ūkio subjektas (elektroninių cigarečių ir elektroninių cigarečių pildyklių gamintojas/ importuotojas) privalo laikytis reikalavimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka kiekvienais metais teikti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui: išsamius duomenis apie pardavimo mastą (pagal gaminio prekių ženklą ir rūšį); informaciją apie įvairias vartotojų grupes, įskaitant jaunimą, nerūkančiuosius ir pagrindinę vartotojų grupę; gaminių pardavimo būdą; visų rinkos tyrimų, atliktų siekiant surinkti nurodytą informaciją, santraukas, įskaitant jų vertimą į anglų kalbą. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 96 str. 1 d.
  • Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo parduoti elektronines cigaretes ir elektroninių cigarečių pildykles asmenims iki 18 metų. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 161 str. 1 d.
  • Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo vykdyti Lietuvos Respublikoje vidaus ir tarpvalstybinę nuotolinę prekybą elektroninėmis cigaretėmis ir elektroninių cigarečių pildyklėmis. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 162 str. 2 d.