Ženklinimas

  • Elektroninių cigarečių ir elektroninių cigarečių pildyklių vienetiniuose pakeliuose turi būti pateikiamas lapelis, kuriame nurodoma: informacija apie gaminio vartojimą ir saugojimą, įskaitant nuorodą, kad gaminio nerekomenduojama vartoti jaunimui ir nerūkantiesiems; kontraindikacijos; įspėjimai konkrečioms gyventojų rizikos grupėms; galimas nepageidaujamas poveikis; priklausomybės sukėlimo geba bei toksiškumas ir gamintojo ar importuotojo ir kontaktinio juridinio ar fizinio asmens Europos Sąjungoje kontaktiniai duomenys. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 94 str. 1 d.
  • Elektroninių cigarečių ir elektroninių cigarečių pildyklių vienetiniuose pakeliuose ar bet kokioje išorinėje pakuotėje turi būti pateikiamas visų gaminyje esančių cheminių medžiagų sąrašas (mažėjimo tvarka pagal svorį), nurodytas nikotino kiekis gaminyje ir iš vienos dozės gaunamas nikotino kiekis, gamybos serijos numeris ir rekomendacija laikyti gaminį vaikams nepasiekiamoje vietoje. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 94 str. 2 d.
  • Ūkio subjektas privalo užtikrinti, kad, nedarant poveikio Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 94 str. 2 d. taikymui, elektroninių cigarečių ir elektroninių cigarečių pildyklių vienetiniuose pakeliuose ar bet kokioje išorinėje pakuotėje nebūtų jokių elementų ar požymių, kurie: skatina pirkti šiuos gaminius ar juos vartoti sudarant klaidingą įspūdį apie jų savybes, poveikį sveikatai, riziką ar išsiskiriančias medžiagas; sudaro įspūdį, kad gaminys yra mažiau kenksmingas negu kiti gaminiai arba turi gyvybingumo suteikiančių, energinių, gydomųjų, jauninamųjų, natūralių, ekologinių savybių ar daro kitokį teigiamą poveikį sveikatai ar gyvenimo būdui; nurodo skonį ar kitus priedus arba jų nebuvimą; turi panašumo į maisto ar kosmetikos produktą; sudaro įspūdį, kad gaminio biologinis skaidumas yra didesnis arba jis turi kitų ekologinių pranašumų. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 94 str. 3 d.
  • Ūkio subjektas privalo užtikrinti, kad vienetiniai pakeliai ir bet kokia išorinė pakuotė nesudarytų įspūdžio, kad suteikiama ekonominės naudos, todėl joje draudžiama pateikti spausdintinius kuponus, siūlyti nuolaidas, nemokamą platinimą, du gaminius už vieno kainą ar teikti kitus panašius pasiūlymus. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 94 str. 4 d.
  • Ūkio subjektas privalo užtikrinti, kad ant elektroninių cigarečių ir elektroninių cigarečių pildyklių vienetinių pakelių ar bet kokios išorinės pakuotės būtų šis įspėjimas apie galimą žalą sveikatai: „Šiame gaminyje yra nikotino, kuris yra itin didelę priklausomybę sukelianti medžiaga. Jo nerekomenduojama vartoti nerūkantiesiems“. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 95 str. 1 d.
  • Ūkio subjektas privalo užtikrinti, kad įspėjimas apie galimą žalą sveikatai būtų: spausdinamas baltame fone juodos spalvos Helvetica pusjuodžiu šriftu; pateikiamas įspėjimui skirto paviršiaus centre, o stačiakampio gretasienio formos pakeliuose ir bet kokioje išorinėje pakuotėje jis turi būti išdėstytas lygiagrečiai su vienetinio pakelio arba išorinės pakuotės šoniniu kraštu; įspėjimo apie galimą žalą sveikatai tekstas įspėjimui skirtame paviršiuje turi būti išdėstytas lygiagrečiai su pagrindiniu tekstu ir ant dviejų didžiausių vienetinio pakelio ir bet kokios išorinės pakuotės paviršių; įspėjimo apie galimą žalą sveikatai tekstas įspėjimui skirtame paviršiuje turi padengti 30 procentų vienetinio pakelio ir bet kokios išorinės pakuotės paviršiaus. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 95 str. 2 d.

Informacija atnaujinta: 2023-10-10

Skip to content