Prekybos tvarka

Savokos

 • Elektroninė cigaretė – gaminys, kuris gali būti naudojamas garams, kuriuose yra nikotino, vartoti per kandiklį, arba bet kuri tokio gaminio sudedamoji dalis, įskaitant kapsulę, rezervuarą ir įtaisą be kapsulės ar rezervuaro. Elektroninės cigaretės gali būti vienkartinės arba užpildomos iš pildomosios talpyklos ir rezervuaro, arba daugkartinės su keičiamomis vienkartinėmis kapsulėmis. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 2 str. 8 d.
 • Elektroninių cigarečių pildyklė – indas, kuriame yra skysčio, naudojamo elektroninėms cigaretėms pripildyti. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 2 str. 9 d.
 • Rūkomasis žolinis gaminys – augalų, žolių ar vaisių pagrindo gaminys, kuriame nėra tabako ir kurį galima vartoti pridegtą. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 2 str. 30 d.
 • Su tabako gaminiais susijęs gaminys (toliau – susijęs gaminys) – elektroninė cigaretė, elektroninių cigarečių pildyklė, taip pat rūkomasis žolinis gaminys. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 2 str. 35 d.

Prekybos tvarka. Reikalavimai

 • Ūkio subjektas turi užtikrinti, kad pateikiamos rinkai elektroninės cigaretės ir elektroninių cigarečių pildyklės turi atitikti šiuos reikalavimus: skystis, kuriame yra nikotino, pateikiamas rinkai tik tam skirtose elektroninių cigarečių pildyklėse, kurių tūris yra ne didesnis kaip 10 mililitrų, vienkartinėse elektroninėse cigaretėse arba vienkartinėse kapsulėse ar rezervuaruose, o kapsulių ar rezervuarų tūris yra ne didesnis kaip 2 mililitrai; nikotino turinčiame skystyje nikotino yra ne daugiau kaip 20 miligramų viename mililitre skysčio; gaminant skystį naudotos tik tokios sudedamosios dalys, kurios jas kaitinant arba jų nekaitinant nėra pavojingos žmogaus sveikatai, išskyrus nikotiną skystyje, turinčiame nikotino. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 9² str. 2 d.
 • Draudžiama pateikti rinkai elektronines cigaretes ir elektroninių cigarečių pildykles su skysčiu, pritaikytu elektroninėms cigaretėms pildyti, jeigu šiame skystyje yra šių priedų: vitaminų arba kitų priedų, kurie sudaro įspūdį, kad elektroninės cigaretės ir elektroninių cigarečių pildyklės yra naudingos ar mažiau kenksmingos sveikatai; kofeino arba taurino, arba kitų priedų ir stimuliuojamųjų junginių, kurie siejami su energija ir gyvybingumu; priedų, nudažančių išsiskiriančias medžiagas; priedų, kurie nesudeginto pavidalo turi KMR savybių; kvapiųjų medžiagų, išskyrus tabako kvapą ir (ar) skonį. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 9² str. 4 d.
 • Ūkio subjektas (elektroninių cigarečių ir elektroninių cigarečių pildyklių gamintojas/ importuotojas) privalo laikytis reikalavimo pateikti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui elektronine forma prieš šešis mėnesius iki numatyto kiekvieno prekių ženklo ir kiekvienos rūšies elektroninės cigaretės ar elektroninių cigarečių pildyklės pirmojo pateikimo rinkai, pranešimą apie elektronines cigaretes ir elektroninių cigarečių pildykles, kurias ketina pateikti rinkai, taip pat pateikti naują pranešimą kiekvieną kartą, kai elektroninė cigaretė ar elektroninių cigarečių pildyklė iš esmės pakeičiama. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 93 str. 1 d.
 • Ūkio subjektas (elektroninių cigarečių ir elektroninių cigarečių pildyklių gamintojas/ importuotojas) privalo laikytis reikalavimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka kiekvienais metais teikti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui: išsamius duomenis apie pardavimo mastą (pagal gaminio prekių ženklą ir rūšį); informaciją apie įvairias vartotojų grupes, įskaitant jaunimą, nerūkančiuosius ir pagrindinę vartotojų grupę; gaminių pardavimo būdą; visų rinkos tyrimų, atliktų siekiant surinkti nurodytą informaciją, santraukas, įskaitant jų vertimą į anglų kalbą. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 96 str. 1 d.
 • Lietuvos Respublikoje draudžiama parduoti, laikyti tabako gaminius, su tabako gaminiais susijusius gaminius neturint licencijos verstis tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba, didmenine ar mažmenine prekyba tabako gaminiais ar su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, verstis neapdoroto tabako didmenine prekyba. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 14 str. 1 d.
 • Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo parduoti elektronines cigaretes ir elektroninių cigarečių pildykles asmenims iki 18 metų. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 15 str. 1 d.
 • Ūkio subjektas privalo laikytis draudimo vykdyti Lietuvos Respublikoje vidaus ir tarpvalstybinę nuotolinę prekybą elektroninėmis cigaretėmis ir elektroninių cigarečių pildyklėmis, naudojant prekybos automatus, parduotuvėse, kioskuose ir kitose mažmeninės prekybos vietose, kuriose vaikams skirtų prekių dalis sudaro 50 ir daugiau procentų mažmeninės prekių apyvartos; parduotuvėse, kioskuose ir kitose mažmeninės prekybos vietose, kuriose vaikams skirtų prekių dalis sudaro 50 ir daugiau procentų mažmeninės prekių apyvartos. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 15 str. 1 d.

Informacija atnaujinta: 2023-10-10

Skip to content