Draudžiama skelbti informacija

Draudžiama skelbti informacija

DRAUDŽIAMADraudžiama skelbti informacijaTKĮ straipsnis
 Lietuvos Respublikoje elektroninių cigarečių, elektroninių cigarečių pildyklių ir rūkomųjų žolinių gaminių reklama (įskaitant interneto svetainėse pateiktas jų kainas), taip pat paslėpta elektroninių cigarečių, elektroninių cigarečių pildyklių ir rūkomųjų žolinių gaminių reklama draudžiama.17¹ str. 1 d.
  Lietuvos Respublikoje komerciniai pranešimai teikiant informacinės visuomenės paslaugas, spaudoje ir kituose spausdintiniuose leidiniuose, išskyrus leidinius, kurie skirti išimtinai prekybos elektroninėmis cigaretėmis, elektroninių cigarečių pildyklėmis ir (ar) rūkomaisiais žoliniais gaminiais specialistams, ir leidinius, kurie yra spausdinami ir leidžiami užsienio valstybėse, kuriose šie leidiniai nėra iš esmės skirti Europos Sąjungos rinkai, tiesioginės ar netiesioginės elektroninių cigarečių, elektroninių cigarečių pildyklių ir rūkomųjų žolinių gaminių reklamos tikslais yra draudžiami.17¹ str. 2 d.
 Komerciniai pranešimai per radiją tiesioginės ar netiesioginės elektroninių cigarečių, elektroninių cigarečių pildyklių ir (ar) rūkomųjų žolinių gaminių reklamos tikslais yra draudžiami.17¹ str. 3 d.
 Draudžiamas bet kokio pobūdžio viešas ar privatus radijo programų rėmimas, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinantis naudoti elektronines cigaretes, elektroninių cigarečių pildykles ir (ar) rūkomuosius žolinius gaminius.17¹ str. 4 d.
 Draudžiamas bet kokio pobūdžio viešas ar privatus renginių, veiklos ar atskirų asmenų rėmimas, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinantis naudoti elektronines cigaretes, elektroninių cigarečių pildykles ir (ar) rūkomuosius žolinius gaminius ir susijęs su keliomis Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėmis ar vykdomas keliose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse, ar turintis kitokį tarpvalstybinį poveikį.17¹ str. 5 d.
 Draudžiami su elektroninėmis cigaretėmis, elektroninių cigarečių pildyklėmis ir (ar) rūkomaisiais žoliniais gaminiais susiję komerciniai audiovizualiniai pranešimai, kuriems taikomas Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas.17¹ str. 6 d.

Informacija atnaujinta: 2023-10-13

Skip to content