Dažniausiai užduodami klausimai

Tabako gaminių didmeninė prekyba

Licencija verstis didmenine prekyba tabako gaminiais gali būti išduota Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams.

 

Už licencijos išdavimą mokama 1158 Eur valstybės rinkliava.

Už licencijos patikslinimą – 86 Eur valstybės rinkliava.

Valstybės rinkliava mokama į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (įmonės kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (http://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita). Įmokos kodas 5753.

 

Licencija verstis didmenine prekyba tabako gaminiais turi būti išduota ne vėliau kaip per 30 dienų nuo visų tinkamai pateiktų dokumentų dienos.

 

Tabako gaminių didmeninės prekybos sandėlis – atskirą įėjimą turinti nuo kitų patalpų konstrukcijomis atitverta patalpa arba Lietuvos Respublikoje esančio akcizais apmokestinamų prekių sandėlio patalpa, kurios Nekilnojamo turto registre įregistruotos kaip sandėliai ir kuriose vykdoma tabako gaminių didmeninė prekyba (LR Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo (toliau – TKĮ) 2 str. 39 p.).

 

Licencija verstis didmenine prekyba tabako gaminiais suteikia teisę prekiauti tabako gaminiais, kurių kodai pagal EB kombinuotąją nomenklatūrą 2402 10 00 – 2402 90 00, 2403 11 00 – 2403 19 90.

 

Licencija verstis didmenine prekyba tabako gaminiais išduodama neterminuotam laikui.

 

Licencija turi būti patikslinta kai:

  • juridinis asmuo reorganizuojamas ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys;
  • keičiami tabako gaminių didmeninės prekybos sandėlių, iš kurių vykdoma didmeninė prekyba tabako gaminiais ir (ar) kuriuose šie gaminiai laikomi, adresai ir patalpų pažymėjimas plane arba į licenciją numatoma įrašyti naujų sandėlių adresai.
 

Licencija verstis didmenine prekyba tabako gaminiais turi būti patikslinta per 5 darbo dienas nuo visų tinkamai pateiktų dokumentų dienos.

 

Informaciją apie licencijos išdavimą, patikslinimą ar dublikato išdavimą galima rasti Departamento interneto svetainėje adresu: www.ntakd.lrv.lt skyriuje „Paslaugos“→ „Licencijų ir leidimų išdavimas“→ „Tabako gaminių didmeninės prekybos ir gamybos licencijos“.

 

Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, norintis gauti licenciją , dokumentų originalus pateikia tiesiogiai Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (toliau – Departamentas), adresu Šv. Stepono g. 27, 01312 Vilnius, siunčia paštu arba elektroniniu būdu Elektroninių valdžios vartų portale (www.epaslaugos.lt).

 

Informaciją apie išduotas ir papildytas licencijas galima rasti Licencijų informacinėje sistemoje adresu www. licencijavimas.lt

 

Licencijų informacinėje sistemoje teikiama informacija apie išduotas patikslintas licencijas yra prieinama visiems vartotojams.

 

Informaciją apie išduotas, papildytas ir patikslintas licencijas galima rasti Licencijų informacinėje sistemoje šiuo elektroniniu adresu: www.licencijavimas.lt.

Norint rasti informaciją apie išduotas, papildytas ir patikslintas licencijas, reikėtų rinktis meniu punktą „Licencijų paieška“.

Paspaudus „Licencijų paieška“, atsiveria langas, kuriame langelyje „Licencijos Nr.“ reikia įrašyti ieškomos licencijos numerį.

 

Įrašius licencijos numerį ir paspaudus „Ieškoti“, atsiveria langas, kurio apačioje nurodomas licencijos gavėjo pavadinimas ir kodas bei licencijos rūšis.


Paspaudus licencijos rūšį, lange nurodoma licencijos išdavimo data ir licencijos numeris.

Paspaudus datą, atsivers langas, kuriame bus matomi visi licencijos duomenys.

 

Prekyba neapdorotu tabako – nelicencijuojama veikla, tačiau Lietuvos Respublikoje parduoti neapdorotą tabaką leidžiama tik licencijų verstis tabako gaminių gamyba turėtojams ir juridiniams asmenims ar užsienio juridinių asmenų filialams, išvežantiems neapdorotą tabaką iš Lietuvos Respublikos.

Taip – šiuo atveju licencija verstis didmenine prekyba tabako gaminiais reikalinga, nes vadovaujantis Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 14 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikoje draudžiama parduoti, laikyti tabako gaminius neturint licencijos verstis didmenine ar mažmenine prekyba tabako gaminiais.

Atnaujinta: 2023-10-16

Skip to content