Dažniausiai užduodami klausimai

DUK pluoštinės kanapės

1. Ar legalu Lietuvoje prekiauti pluoštinių kanapių gaminiais, skirtais rūkymui?

Taip legalu, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad pluoštinių kanapių gaminiai, kurie skirti rūkymui, patenka į Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo (toliau – TKĮ) reguliavimo sritį, kadangi jie atitinka TKĮ 2 straipsnio 30 dalyje apibrėžtą rūkomųjų žolinių gaminių sąvoką, nustatančią, kad „Rūkomasis žolinis gaminys – augalų, žolių ar vaisių pagrindo gaminys, kuriame nėra tabako ir kurį galima vartoti pridegtą“. Todėl parduodamos rūkymui skirtos pluoštinės kanapės privalėtų atitikti visus TKĮ nustatytus reikalavimus, pvz. TKĮ 99 straipsnyje numatytus rūkomųjų žolinių gaminių ženklinimo reikalavimus, TKĮ 910 straipsnyje numatytus informacijos apie rūkomųjų žolinių gaminių sudedamąsias dalis teikimo reikalavimus ir t.t.

2. Ar reikalinga licencija prekiauti pluoštinių kanapių gaminiais, skirtais rūkymui?

Ūkio subjektas, ketinantis vykdyti prekybą su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, prie kurių priskirimi ir pluoštinių kanapių rūkomieji žoliniai gaminiai, privalo turėti galiojančią licenciją t. y. licenciją verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais arba licenciją verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais. Ūkio subjektas, norintis gauti licenciją verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, dėl licencijos gavimo turi kreiptis į Departamentą, o norintis gauti licenciją verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, turi kreiptis į savivaldybę, kurios teritorijoje ketina verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais.

3. Ar Lietuvoje leidžiama nuotolinė prekyba pluoštinių kanapių gaminiais, skirtais rūkymui?

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtintas draudimas prekiauti tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, tame tarpe ir pluoštinių kanapių rūkomaisiais žoliniais gaminiais, pagal nuotolinės prekybos, įskaitant vidaus ir tarpvalstybinę nuotolinę prekybą, sutartis, t. y. internetu.

4. Ar pluoštinių kanapių gaminiuose, skirtuose rūkymui, gali būti tetrahidrokanabinolio (THC).

Nuo 2023 m. balandžio 1 d., vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. V-1815/3D-771, tabako gaminiuose ir su tabako gaminiais susijusiuose gamininiuose, įskaitant ir pluoštinių kanapių rūkomuosius žolinius gaminius, atitinkančiuose šių gaminių apibrėžtis, pateiktas Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme, yra nustatytas nulinis THC kiekis konkrečiame produkte.

5. Kur kreiptis, kad nustatyti tetrahidrokanabinolio (THC) kiekį pluoštinių kanapių gaminiuose?

Laboratorinius tyrimus dėl THC kiekio nustatymo pluoštinių kanapių gaminiuose atlieka Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas, kuris yra akredituota valstybės laboratorija, įgaliota 2021 m. gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 992 „Dėl Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymo įgyvendinimo ir Pluoštinių kanapių gaminių gamybos veiklos taisyklių patvirtinimo“.

6. Ar leidžiama pluoštinių kanapių gaminių skirtų rūkymui reklama.

Lietuvos Respublikoje pluoštinių kanapių rūkomųjų žolinių gaminių reklama (įskaitant interneto svetainėse pateiktas jų kainas), taip pat paslėpta pluoštinių kanapių rūkomųjų žolinių gaminių reklama yra draudžiama.

Atnaujinta: 2024-05-06

Skip to content