Dažniausiai užduodami klausimai

Alkoholio produktų gamyba

Nustatytos trys alkoholio produktų gamybos rūšys:
– Alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licencija;
– Alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, gamybos licencija;
– Alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, gamybos licencija.

Informaciją apie alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licencijos išdavimą rasite Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento internetinėje svetainėje adresu: www.ntakd.lrv.lt→Paslaugos→Licencijų ir leidimų išdavimas→Alkoholio produktų gamybos licencijos→Paslauga L-08 Alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licencijos išdavimas

Informaciją apie alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, gamybos licencijos išdavimą rasite Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento internetinėje svetainėje adresu: www.ntakd.lrv.lt→Paslaugos→Licencijų ir leidimų išdavimas→Alkoholio produktų gamybos licencijos→Paslauga L-09 Alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, gamybos licencijos išdavimas

Informaciją apie alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, gamybos licencijos išdavimą, rasite Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento internetinėje svetainėje adresu: www.ntakd.lrv.lt→Paslaugos→Licencijų ir leidimų išdavimas→Alkoholio produktų gamybos licencijos→Paslauga L-10 Alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, gamybos licencijos išdavimas

Alkoholio produktų gamybos įmonių personalo kvalifikaciniai reikalavimai patvirtinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl alkoholio produktų gamybos įmonių personalo kvalifikacijos reikalavimų patvirtinimo“.

Už alkoholio produktų gamybos licencijų išdavimą nustatyti šie valstybės rinkliavos dydžiai:
– alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licencijos išdavimas – 712 Eur;
– alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, gamybos licencijos išdavimas – 1146 Eur;
– alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, gamybos licencijos išdavimas – 1146 Eur.
Valstybės rinkliava mokama į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (įmonės kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą https://www.vmi.lt/evmi/saskaitos-ir-imoku-kodai). Įmokos kodas 5753.

Informaciją apie išduotas, papildytas ir patikslintas licencijas galima rasti Licencijų informacinėje sistemoje šiuo elektroniniu adresu: www.licencijavimas.lt.

Fiziniams asmenims alkoholio produktų gamybos licencija neišduodama. Licencija išduodama Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams.

Juridinis asmuo, kuris nėra registruotas Lietuvoje, alkoholio produktų gamybos licencijos įsigyti negali.

Įmonė, norinti įsigyti alkoholio produktų gamybos licenciją, neprivalo turėti nuosavos alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijos. Jei įmonė neturi nuosavos alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijos, turi būti sudariusi sutartį su atestuota ar akredituota laboratorija, kuri atliks įmonės pagamintų alkoholio produktų tyrimus.

Įmonė, turinti alkoholio produktų gamybos licenciją, turi teisę verstis didmenine prekyba savo pagamintais produktais.

Alkoholio produktų gamybos licencija įmonei nesuteikia teisės verstis mažmenine prekyba savo pagamintais alkoholiniais gėrimais. Jeigu įmonė nori prekiauti savo pagaminta produkcija mažmeninėje prekyboje, turi įsigyti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Atnaujinta: 2023-10-16

Skip to content