Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Aplkoholio produktai D.U.K. – gamyba
/Aplkoholio produktai D.U.K. – gamyba
Aplkoholio produktai D.U.K. – gamyba2018-01-10T06:32:17+03:00

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Alkoholinių gėrimų gamyba

Alkoholinių gėrimų gamybos licencijos išduodamos Lietuvos Respublikoje įregistruotiems juridiniams asmenims ir Europos juridiniams asmenims ir jų filialams.

Įmonė, norinti gaminti alų, turi įsgyti alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licenciją. Norint įsigyti šios rūšies licenciją, įmonė turi pateikti Departamentui:

  1. Paraišką, kurioje nurodomi šie duomenys: norimos gauti licencijos rūšis ir numatomų gaminti alkoholinių gėrimų grupės, jų kodai pagal EB kombinuotąją nomenklatūrą; (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. 329 „Dėl alkoholinių gėrimų klasifikavimo), įmonės kodas, pavadinimas, teisinė forma, buveinė, telefono numeris, elektroninio pašto (jeigu įmonė jį turi) adresas, gamybos vietos adresas (jeigu gaminama ne toje vietoje, kurioje įregistruota įmonė) ar adresai, sandėlių, kuriuose bus laikomi ir iš kurių bus realizuojami alkoholiniai gėrimai, adresai (jeigu yra akcizais apmokestinamų prekių sandėlių, nurodomas ir jų atpažinties numeris), pastatų, kuriuose įrengtos gamybos vietos ir sandėliai, unikalūs numeriai, įmonės vadovo vardas, pavardė, asmens kodas;
  2. Įmonės, gaminančios per metus iki 5 000 hektolitrų alaus ir neturinčios galimybės įsirengti nuosavos laboratorijos, pateikia alkoholio produktų kokybės tyrimo sutarties, sudarytos su nustatyta tvarka atestuotos kitos institucijos ar įmonės maisto produktų kokybės tyrimo laboratorija, kopiją;
  3. Dokumentus, patvirtinančius, kad alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijų ir gamybos personalo kvalifikacija atitinka Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintus alkoholio produktų gamybos įmonių personalo kvalifikacijos reikalavimus. (Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 408 „Dėl alkoholio produktų gamybos įmonių personalo kvalifikacijos reikalavimų patvirtinimo”.

 

SVARBU. Įmonė, norinti gauti alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licenciją turi turėti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotas pažymas, kad įmonė turi šios tarnybos nustatyta tvarka išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, įmonė turi patvirtintus norminius dokumentus, kuriuose nustatomi gaminamų arba numatomų gaminti alkoholio produktų saugos ir kokybės rodikliai, atitinkantys nustatytus alkoholio produktams taikomus saugos ir kokybės rodiklius, įmonė turi dokumentus, kuriais patvirtinama, kad įmonės įranga atitinka technologinius reikalavimus; kad įmonei išduota VMVT nustatyta tvarka atliktos alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijos atestacijos pažyma (šios pažymos nereikia, jei įmonė per metus gamina iki 5 000 hektolitrų alaus). Šių pažymų Departamentui pateikti nereikia. Šią informaciją Departamentas pats gauna iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos.

Už alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licencijos išdavimą valstybės rinkliava 712 Eur.

Įmonė, norinti gaminti vaisių – uogų vyną ar midų, turi įsigyti alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, gamybos licenciją. Įmonė norinti, įsigyti šios rūšies licenciją turi pateikti Departamentui:

  1. Paraišką, kurioje nurodomi šie duomenys: norimos gauti licencijos rūšis ir numatomų gaminti alkoholinių gėrimų grupės, jų kodai pagal EB kombinuotąją nomenklatūrą; (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. 329 „Dėl alkoholinių gėrimų klasifikavimo), įmonės kodas, pavadinimas, teisinė forma, buveinė, telefono numeris, elektroninio pašto (jeigu įmonė jį turi) adresas, gamybos vietos adresas (jeigu gaminama ne toje vietoje, kurioje įregistruota įmonė) ar adresai, sandėlių, kuriuose bus laikomi ir iš kurių bus realizuojami alkoholiniai gėrimai, adresai (jeigu yra akcizais apmokestinamų prekių sandėlių, nurodomas ir jų atpažinties numeris), pastatų, kuriuose įrengtos gamybos vietos ir sandėliai, unikalūs numeriai, įmonės vadovo vardas, pavardė, asmens kodas. (Paraiškos pavyzdys);
  2. 2. Įmonės, numatančios gaminti iki 100 hektolitrų natūralios fermentacijos midaus ar vaisių vyno ir neturinčios galimybės įsirengti nuosavos laboratorijos, pateikia alkoholio produktų kokybės tyrimo sutarties, sudarytos su nustatyta tvarka atestuotos kitos institucijos ar įmonės maisto produktų kokybės tyrimo laboratorija, kopiją;
  3. Dokumentus, patvirtinančius, kad alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijų ir gamybos personalo kvalifikacija atitinka Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintus alkoholio produktų gamybos įmonių personalo kvalifikacijos reikalavimus. (Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 408 „Dėl alkoholio produktų gamybos įmonių personalo kvalifikacijos reikalavimų patvirtinimo”.

SVARBU. Įmonė, norinti gauti alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, gamybos licenciją privalo turėti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotas pažymas, kad įmonė turi šios tarnybos nustatyta tvarka išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, įmonė turi patvirtintus norminius dokumentus, kuriuose nustatomi gaminamų arba numatomų gaminti alkoholio produktų saugos ir kokybės rodikliai, atitinkantys nustatytus alkoholio produktams taikomus saugos ir kokybės rodiklius, įmonė turi dokumentus, kuriais patvirtinama, kad įmonės įranga atitinka technologinius reikalavimus; kad įmonei išduota VMVT nustatyta tvarka atliktos alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijos atestacijos pažyma (šios pažymos nereikia, jei įmonė per metus gamina iki 5 000 hektolitrų alaus, arba iki 100 hektolitrų natūralios fermentacijos midaus ar vaisių vyno). Šių pažymų Departamentui pateikti nereikia. Šią informaciją Departamentas pats gauna iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos.

Įmonė, norinti gaminti sidrą, turi turėti alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, gamybos licenciją. Įmonė, norinti įsigyti šios rūšies licenciją, turi pateikti Departamentui:

  1. Paraišką, kurioje nurodomi šie duomenys: norimos gauti licencijos rūšis ir numatomų gaminti alkoholinių gėrimų grupės, jų kodai pagal EB kombinuotąją nomenklatūrą; (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. 329 „Dėl alkoholinių gėrimų klasifikavimo), įmonės kodas, pavadinimas, teisinė forma, buveinė, telefono numeris, elektroninio pašto (jeigu įmonė jį turi) adresas, gamybos vietos adresas (jeigu gaminama ne toje vietoje, kurioje įregistruota įmonė) ar adresai, sandėlių, kuriuose bus laikomi ir iš kurių bus realizuojami alkoholiniai gėrimai, adresai (jeigu yra akcizais apmokestinamų prekių sandėlių, nurodomas ir jų atpažinties numeris), pastatų, kuriuose įrengtos gamybos vietos ir sandėliai, unikalūs numeriai, įmonės vadovo vardas, pavardė, asmens kodas. (Paraiškos pavyzdys);
  2. Dokumentus, patvirtinančius, kad alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijų ir gamybos personalo kvalifikacija atitinka Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintus alkoholio produktų gamybos įmonių personalo kvalifikacijos reikalavimus. (Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 408 „Dėl alkoholio produktų gamybos įmonių personalo kvalifikacijos reikalavimų patvirtinimo”.

SVARBU. Įmonė, norinti gauti alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, gamybos licenciją privalo turėti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotas pažymas, kad įmonė turi šios tarnybos nustatyta tvarka išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, įmonė turi patvirtintus norminius dokumentus, kuriuose nustatomi gaminamų arba numatomų gaminti alkoholio produktų saugos ir kokybės rodikliai, atitinkantys nustatytus alkoholio produktams taikomus saugos ir kokybės rodiklius, įmonė turi dokumentus, kuriais patvirtinama, kad įmonės įranga atitinka technologinius reikalavimus; kad įmonei išduota VMVT nustatyta tvarka atliktos alkoholio produktų kokybės tyrimo laboratorijos atestacijos pažyma. Šių pažymų Departamentui pateikti nereikia. Šią informaciją Departamentas pats gauna iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos.

Departamentas alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, gamybos licenciją išduoda ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų. Jeigu pateikta paraiška nevisiškai ar neteisingai užpildyta arba joje pateikti neteisingi duomenys  ar buvo pateikti ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos.

Už alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, gamybos licencijos išdavimą mokama 1146 Eur valstybės rinkliava.

Alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licencija suteikia teisę gaminti alkoholio produktus, kurių kodai pagal EB kombinuotąją nomenklatūrą patvirtintą 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 2 tomas, p. 382) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. kovo 31 d. Komisijos įgyvendinamuoju reglamentu (ES) Nr. 2016/534 (OL 2016, L 89, p. 6) (toliau – EB kombinuotoji nomenklatūra), – 2203 00, ex2206 00 39, ex2206 00 59, ex2206 00 89.

Alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, gamybos licencija suteikia teisę gaminti alkoholio produktus, kurių kodai pagal EB kombinuotąją nomenklatūrą – 2103 90 90, 2106 90 20, 2203 00, 22 04, 2205, 2206 00, 2207 20 00, 2208 70, 2208 90, 3302 10 10, 3302 10 40, 3302 10 90, 3302 90 10.

Alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, gamybos licencija suteikia teisę gaminti alkoholio produktus, kurių kodai pagal EB kombinuotąją nomenklatūrą – 2103 90 90, 2106 90 20, 2203 00, 2204, 2205, 2206 00, 22 07, 22 08, 3302 10 10, 3302 10 40, 3302 10 90, 3302 90 10.